MDGs stortingsrepresentant Rasmus Hansson. FOTO: NTB SCANPIX

Kaller Frp-forslag «Putin-aktig»

SVs Bård Vegar Solhjell har et quizspørsmål til Frp: «Hva kalles et styresett der de styrende kutter støtten til de som er uenig med dem?»

– Jeg skal la spørsmålet stå åpent, så kan Oskar Grimstad og Frp reflektere litt rundt det, sier Solhjell til Dagsavisen.

Solhjell klekket ut quiz-spørsmålet etter at Oskar Grimstad, Frps miljøpolitiske talsmann, foreslo å kutte støtten til miljøorganisasjonene fordi de kommer med «faglige svake utspill».

Det Grimstad siktet til, er en 24 punkts lang liste fra flere store norske miljøorganisasjoner hvor de peker på det de kaller regjeringens «naturfiendtlige politikk». Grimstad mener miljøorganisasjonene fra nå av heller bør kunne søke om midler til prosjekter enn å motta støtte.

Putin-aktig

– Det er en tendens i Frp til at de ikke aksepterer eller forstår at noen er uenige med dem. Vi har en justisminister som ikke likte journalistikken i Tønsbergs Blad og brente avisen, Frp ville trekke støtten til Antirasistisk Senter etter at de i en fotnote skrev at Frps grunnlegger Anders Lange fikk valgkampstøtte fra Sør-Afrika, og nå sist i rekken kommer Grimstad og vil kutte støtten til miljøorganisasjonene, sier en oppgitt Solhjell.

Rasmus Hansson i MDG stemmer i:

– Det er mildt sagt spesielt at vi har en politiker fra et regjeringsparti som vil straffe organisasjoner økonomisk for å være uenig med ham. Det minner om regimer vi ellers ikke liker å sammenligne oss med. At Grimstad har et Putin-aktig syn på de frivillige organisasjonene han ikke liker, sier mye om mangel på rolleforståelse i Frp, sier Hansson.

– Solhjell, du har selv vært miljøvernminister, du fikk ikke av og til lyst til å be høylytte miljøvernerne om å roe seg?

– Det gikk ikke en uke uten at jeg hadde diskusjoner med miljøbevegelsen. Jeg fikk kritikk for å ikke prioriterere skogvern høyt nok. Det tok jeg med meg inn i budsjettforhandlinger hvor jeg sloss for økninger. Miljøvernere i Høyre og Frp bør heller bruke engasjementet, framfor å slå ned på det.

LES OGSÅ: – Regjeringen er naturfiendtlig

Knebling

Generalsekretær i WWF, Nina Jensen, sier hun ble helt lamslått av kritikken fra Grimstad.

– Grimstad hevder vi tar feil, men gir ingen begrunnelse for påstanden. Det er heller Grimstad som ikke har satt seg skikkelig inn i saken, for våre punkter er svært godt faglig fundert. Å møte kritikk med en trussel om å fjerne økonomisk støtte er et alvorlig demokratisk problem og går langt ut over de etablerte spillereglene for hvordan en miljøpolitisk talsmann bør opptre. Det er rett og slett for drøyt. Hadde denne typen trussel mot sivilsamfunnet oppstått i et annet land, ville det blitt ramaskrik, sier Jensen.

Hun mener Grimstads utspill underbygger kritikken fra miljøorganisasjonene om at regjeringen forsøker å kneble kritikerne.

– Kommunaldepartementet sendte brev til fylkesmennene med beskjed om at de ikke skal fremme innsigelser i plansaker, regjeringen har flyttet deler av forvaltningen ut av Klima- og miljøverndepartementet, og nå vil de kneble miljøbevegelsen. Jeg vil si tusen takk til Oskar Grimstad som understreker kritikken og bekymringen vår. Vi kunne ikke sagt det tydeligere selv, sier hun.

– Urimelig

Grimstad selv står fast ved forslaget sitt.

– Det er for lettvint å bare si nei. Ta eksempelet dumping i Førdefjorden: Vi er avhengig av mineralene som er i fjellet – forsvinner produksjonen av dette ut av landet, vil det bare gå til et land med større negative miljøpåvirkninger enn Norge. Dersom organisasjonene måtte søke om prosjektstøtte, kunne vi stilt krav om at de også må bidra med løsninger og alternativer, ikke bare å si nei.

Grimstad sier han ikke forstår hvorfor forslaget hans oppfattes som udemokratisk.

– I forskningen er det meste prosjektbasert, og ingen mener at det er udemokratisk. Vi kan ta en diskusjon på andelen fast støtte og prosjektstøtte, men jeg er fortsatt overbevist om at kun passive statlige overføringer ikke er den beste løsningen.

Til Solhjells quiz, har han følgende svar:

– SV har mistet all sin troverdighet på naturvern da de tillot at linjen mellom Ørskog-Fardal fikk gå igjennom Sørdalen naturreservat. Det er dokumentert at vi har gjort mer på klima og miljø i våre to år i regjering, enn hva SV gjorde på åtte år.

Følg Dagsavisen på Twitter og Facebook!