Mette Hanekamhaug (Frp) jobber for PR-byrået Geelmuyden. Kiise, men har siden 20. oktober vært innkalt som vara i miljø- og energikomiteen på Stortinget. Geelmuyden. Kiise har levert hele kundelisten sin innenfor miljø- og energifeltet til Frp for å unngå dobbeltroller.

Jobber for PR-
byrå - behandler statsbudsjett

DOBBELTROLLE: Frps Mette Hanekamhaug er samarbeidspartner hos PR-byrået Geelmuyden.Kiese. På samme tid er hun med og behandler neste års budsjett på Stortinget.

Mens regjeringspartiene og sentrumspartiene er i budsjettforhandlinger på Stortinget, er Mette Hanekamhaug (Frp) tilbake på Løvebakken som stortingsrepresentant i energi- og miljøkomiteen. Samme Hanekamhaug jobber også for PR-byrået Geelmuyden. Kiese som «ekstern konsulent», med fagområdet «public affairs». Helt uproblematisk, mener Frp.

- Kundelisten hennes sjekker jeg hver dag, sier Fprs parlamentariske leder, Harald Tom Nesvik.

- Vi er så åpne at det nesten ikke er til å holde ut, sier Geelmuyden.Kiese-sjef Hans Geelmuyden.

 

Les også: Stusser over rolleblanding

 

Åpen og ærlig

Hanekamhaug røyk ut av Stortinget i fjor, men har fra 20. oktober vært vara for Oskar Grimstad, som for tida er observatør i FNs generalforsamling i New York. Han vil være tilbake på Stortinget fra 15. november.

Hanekamhaug begynte i Geelmuyden.Kiese (GK) i fjor høst etter at hun mistet stortingsplassen. Hanekamhaug sier til Dags­avisen at hun ikke har noen oppdrag for GK mens hun er vara, og at hun heller ikke har hatt kontakt med kunder av GK i denne perioden.

- Jeg har visst siden i sommer at jeg skulle inn på Stortinget til høsten og for meg har det vært viktig å være klar på to ting: Jeg skal være åpen og ærlig om prosessen og om hvilke kunder jeg har vært i kontakt med, sier Hanekamhaug.

Før hun tiltrådte som vara leverte hun derfor kundelisten sin til Frps parlamentariske leder, Harald Tom Nesvik.

- Nesvik har full kontroll på hvilke oppdrag jeg har hatt og hvem jeg har kontakt med, sier Hanekamhaug.

 

Fulltidsstudent

Hanekamhaug er tilknyttet PR-byrået som «ekstern konsulent» og sier det betyr at hun jobber på enkeltprosjekter og bidrar der hun har faglige innspill.

- Jeg er i hovedsak fulltidsstudent, men en av de få kundene jeg har jobbet med dette året, er en ideell stiftelse som heter «Veien ut», som jobber for å gi narkomane et verdig liv, legger hun til.

- Er det uproblematisk å være vara, men samtidig være tilknyttet et PR-byrå?

- Det har hele tida vært viktig for oss å ha god dialog med Stortinget. Enhver tvil om inhabilitet løses med åpenhet og kontinuerlig samarbeid og dialog mellom oss, Stortinget og stortingsgruppen, sier hun.

Hanekamhaug sier at hun i teorien skal behandle statsbudsjettet på lik linje med andre stortingsrepresentanter i miljø- og energikomiteen, men at omstendigheter har ført til at hun for det meste har stått utenfor prosessene:

- Torsdag er det budsjetthøring, men fordi jeg er fulltidsstudent må jeg gå på et fagseminar med obligatorisk oppmøte. Forrige uke var det møtefri i Stortinget, da deltok jeg heller ikke på noe, forklarer hun.

 

- Sjekker hver dag

Parlamentarisk leder Harald Tom Nesvik mener det ikke kan være slik at en har yrkesforbud for vararepresentanter som kun gjelder PR-bransjen.

- Hanekamhaug stilte til gjenvalg, kom ikke inn, men ble førstevara på Stortinget. Samtidig må hun som andre livnære seg av noe. Hun har valgt å ta en deltidsjobb på GK ved siden av studiene sine, sier Nesvik.

Nesvik sier han har full kontroll på Hanekamhaugs tidligere kunder:

- Kundelisten sjekker jeg hver dag, for å se at det ikke er noen interessekonflikt mellom jobbene hun har for GK og arbeidet i komiteen, for eksempel knyttet til hvem som stiller i høringer her i Stortinget.

 

Unntatt offentlighet

Nesvik understreker at Hanekamhaug bare stiller i komiteen fram til 15. november, og derfor ikke er deltaker i budsjettbehandlingen.

- Dette er helt uproblematisk fordi jeg sitter på hennes portefølje og har full kontroll. Denne situasjonen er taklet helt eksemplarisk.

- Kan vi se den lista?

- Selvfølgelig ikke. Du vet like godt som meg at den er unntatt offentlighet.

Frp-leder Siv Jensen var ordknapp da Dags­avisen konfronterte henne med Hanekamhaugs dobbeltrolle:

- At varamedlemmer møter i Stortinget når de blir innkalt er de pålagt, og det er helt naturlig.

 

- Forbilledlige

Geelmuyden.Kiese sier de inngikk en avtale med Frps stortingsgruppe da Hanekamhaug ble ansatt: Hvis hun ble kalt inn som vara, skulle partiet få hennes kundeliste. Siden Hanekamhaug ble kalt inn som vara midt under budsjettforhandlingene har de gått et skritt lenger: GK har nå levert en full liste over alle deres kunder på miljø- og energifeltet til stortingsgruppa slik at de kan forsikre seg om habiliteten.

- Her har vi praktisert åpenhet. Vi har gitt den fullstendige kundelisten til parlamentarisk leder for Frp på Stortinget. Vi har vært forbilledlige. Jeg tror ikke det norske samfunnet har sett maken til åpenhet. Jeg er så stolt og så glad for at vi ikke havner i en slik List­haug-situasjon som vår hermetisk lukkede konkurrent gjorde, sier GK-sjef, Hans Geelmuyden.

- Kan vi få se den listen?

- Vi snakker åpenhet, ikke kikking. I dette tilfelle er relevante arenaer Stortinget, ved parlamentarisk leder for Frp og Stortingets presidentskap.

- Men også First House ga lista til ekspedisjonssjefen ved Landbruksdepartementet. Er ikke det nærliggende det dere nå gjør?

- Nei, fordi vi oppgir både de offentlige og private kundene, og vi gjør det på eget initiativ. Vi er så åpne at det nesten ikke er til å holde ut.

samfunn@dagsavisen.no