Jemtland-saken: Våpenet var stjålet

De våpensakkyndige i Jemtland-saken sa i retten mandag at våpenet som drepte Janne Jemtland (36) var stjålet fra et tsjekkisk militærlager og er tsjekkisk.

Svein Jemtland har forklart at våpenet ble kjøpt i utlandet, skriver NRK.

Han ble dømt til 18 års fengsel i Hedmarken tingrett for drap på kona i Brumunddal i desember 2017. Hun ble funnet død i Glomma etter å ha vært savnet i to uker. Han anket dommen til Eidsivating lagmannsrett der ankesaken startet mandag 17. juni.

På dag seks i retten forklarte blant annet politivitner og rettsmedisinere seg. De vitnet om blant annet våpen og dødsårsak.

Våpengranskeren i Kripos beskrev måten skuddet falt på som «litt unaturlig» og at det ville ha vært tungt å avfyre det. Kripos foretok 18 prøveskytinger for å finne skyteavstanden. De konkluderte med at den trolig var mer enn 5 centimeter.

Rettsmedisinerne har kommet til at Janne Jemtland døde av drukning 2 til 3 timer etter skuddet. Det stemmer ikke med 48-åringens forklaring. Vannprøver ble tatt flere steder, men det ble ikke funnet treff på dette i obduksjonen.

Rettsmedisineren Silje Osberg opplyste at de fant et skuddsår i pannen til avdøde. Tiltalte har forklart at skuddet gikk av ved et uhell i et basketak mens kona holdt pistolen.