Jan Asbjørn og kollegaene jubler for arbeidstids-seier og etterbetalt lønn: – Pengene er en bonus

Etter fire års kamp får konduktørene i Vy i Trondheim være med å utarbeide sine egne turnuser. Dessuten får de etterbetalt for overtid.

Av Morten Hansen og Anders Hauge-Eltvik, FriFagbevegelse

– En stor lettelse. De jeg har snakket med sier de er glade og lettet. Og så er det mange som sier de er stolte over å være fagorganisert.

Slik beskriver Jan Asbjørn Moe, konduktør i Vy, følelsen etter at dommen fra Arbeidsretten var klar.

I midten av november avsa Arbeidsretten dommen i saken mellom konduktørene i Vy i Trondheim og Vy. Der ga retten Norsk Jernbaneforbund (NJF) og LO Stat støtte i at arbeidsgiver ikke kan innføre gjennomsnittsberegning av arbeidstid uten å få dette godkjent av de tillitsvalgte.

Gjennomsnittsberegning innebærer å avtale arbeidsdager som kan gå utover vanlige arbeidstider, så lenge det totale antallet timer i løpet av en uke ikke blir for høyt.

– Det er en lettelse over at vi endelig er ferdig med saken, og selvfølgelig stor glede over at det gikk vår vei, sier Moe.

Les også: – Flytoget kan bli nedlagt

Forsøkte å bli enige

For han har denne saken vart i fire år. Høsten 2015 skulle 2016-turnusene for de om lag 120 konduktørene i Trondheim konduktørforening settes opp. Turnusen ble ikke godkjent av medlemmene i foreningen, som Moe da var leder av, og det ble da framsatt et krav om overtid for uker som hadde mer enn 35,5 timer. Dette kravet ble avvist av arbeidsgiver.

– Vi prøver jo å komme fram til løsninger som vi blir enige om. Det har vi klart både før og etter 2016. Men denne gangen gikk det ikke, sier Moe.

Dermed så den lokale NJF-foreningen ingen annen mulighet enn å sende saken videre til Norsk Jernbaneforbund (NJF) og LO Stat. De sendte den videre til Arbeidsretten.

Prinsippene viktigst

Det er Moe i ettertid glad for. For i Arbeidsretten ga flertallet – fem av sju dommere – NJF og LO Stat medhold. Flertallet støttet også de ansattes krav om å få etterbetalt for de timene disse konduktørene jobbet mer enn 35,5 timer i uka i perioden på ett år.

– Pengene er en bonus. Det er den prinsipielle siden som er det viktigste. Dommen slår fast at vi også skal ha en hand på rattet når vi skal utarbeide turnuser, fastslår Moe.

Dialog med Vy

Han har ingen formening om hvor mye dommen utgjør økonomisk for medlemmene som er berørt. Foreningen består av konduktører fra Bodø i nord til Dombås og Åndalsnes i sør. Det er mange timelister som skal gjennomgås for å finne ut hvor mye overtid det er snakk om.

– Skal man regne på hver krone blir det veldig omfattende. Jeg tror vi skal sette oss ned med arbeidsgiver og løse dette med dialog. Vi blir nok enige om hvordan vi skal gjøre det, sier Moe.

NJF gleder seg over seieren

NJF-leder Jane B. Sætre mener Arbeidsrettens avgjørelse er positiv og rettferdig.

– Det å avtale gjennomsnittsberegning av arbeidstiden betyr nettopp dét: Det må avtales. Det hjelper ikke å si at det er avtalt som en generell greie og spe på med litt drøfting, sier forbundslederen.

Hun berømmer forbundssekretær Audun Sør-Reime i NJF og LO Stat-sekretær Øystein Gudbrands for godt arbeid med denne saken.

– Nå er vi glad for at uenigheten er rettslig prøvd, og det ble en seier som vi virkelig gleder oss over, sier Sætre.

Har jobbet med saken i tre år

– Vi mener selvfølgelig dette er en helt riktig i forhold til lovteksten. Men det er alltid bekymring når en sak skal opp i arbeidsretten, sier Audun Sør-Reime, forbundssekretær i Norsk Jernbaneforbund (NJF).

I dommen skriver flertallet av dommerne:

«Det kan ikke ha betydning at møtene i prosessen mellom partene kalles «drøftemøter» e.l., når det faktisk gjelder et krav om at det skal inngås en avtale.»

– Dommen slår fast at arbeidsgiver ikke ensidig kan fastsette gjennomsnittsberegning av arbeidstiden. Dersom gjennomsnittsberegning skal brukes må begge parter være enige, sier Sør-Reime.

LO Stat: – Setter presedens

LO Stat-sekretær Øystein Gudbrands er glad for å ha vunnet fram på alle punkter.

– Jeg er spesielt glad for at Arbeidsretten slår fast at gjennomsnittsberegning av arbeidstid er så alvorlig at det må avtales med tillitsvalgte. Det kan ikke gjøres av arbeidsgiver på egenhånd, sier Gudbrands.

Ettersom gjennomsnittsberegning vil påvirke så mye av de ansattes fritid, mener han det er kjempeviktig at tillitsvalgte er med og godkjenner slike ordninger.

Han mener dommen får betydning langt utover Vygruppen.

– Den setter en ettertrykkelig presedens. Denne dommen slår inn for alle overenskomster med denne type tekst, altså henvisningen om at arbeidsgiver og tillitsvalgte skriftlig skal avtale gjennomsnittsberegning for inntil 52 uker, sier han.