- Vi har vært for dårlige på hjelpetiltak overfor prostituerte, men sexkjøpsloven bør bestå, sier stortingsrepresentant Arild Grande (Ap).

Jakter på tiltak mot salg av sex

PROSTITUSJON: - Vi har vært for dårlige på hjelpetiltak overfor prostituerte. En del selger sex for å klare å skaffe mat på bordet, og vi må finne tiltak som gir dem en reell valgmulighet.

Dette sier Arild Grande (Ap), som vil ta opp hansken i de blåblås kamp for å få opphevet sexkjøpsloven. Grande er medlem av Stortingets familie- og kulturkomité. Nå vil han prøve å få Venstre og Kristelig Folkeparti (KrF) med seg på å bevare forbudet mot sexkjøp.

 

Les også: - Politikerne ga oss falske forhåpninger

 

- Må beholdes

Forbudet mot sexkjøp ble innført i Norge 1. januar 2009, etter forslag fra den rødgrønne regjeringen og det manglet ikke på løfter fra de rødgrønne da Stortinget vedtok sexkjøpsloven. Mer enn fem år etter får Ap kritikk fra flere hold for at loven ikke har gitt hva man håpet. Blant annet ble Arbeiderpartiet på forhånd advart mot at politiets håndhevelse av et forbud mot kjøp av sex kunne bli lavt prioritert. Erfaringene har vist at håndhevingen av loven varierer sterkt fra politidistrikt til politidistrikt, og at både kjøp og salg av sex pågår for fullt.

Grande vedgår at en del tiltak ikke har gitt ønsket effekt, men står fast ved at det var riktig å innføre forbudet.

- Flere land i Europa er i ferd med å innføre lignende lover, og Norge vil gå i stikk motsatt retning dersom vi legaliserer sexkjøp. Jeg mener debatten her hjemme er blitt preget av en svart-hvitt-holdning, for eller mot loven. Vi skal ikke undervurdere den signaleffekten et forbud har overfor potensielt nye sexkunder, og vi må sørge for at forbudet mot sexkjøp håndheves på en god måte av politiet rundt om i landet, sier Grande, og understreker viktigheten av å forebygge.

- Vi må få flere kvinner ut av prostitusjon, og hindre nye i å havne i prostitusjon. Det betyr at vi blant annet må få på plass hjelp til kvinner som selger sex fordi de føler at det er deres eneste mulighet til å brødfø seg, slik at de kan få yrkesveiledning og arbeidstrening, sier Grande til Dags­avisen.

 

Vil ha holdningsendring

Høyre, Frp og Venstre har programfestet å avskaffe sexkjøpsloven mens Arbeiderpartiet og KrF er for å bevare den. Da det er vidt forskjellige synspunkter på om loven har hatt noen positiv effekt eller ikke, er det igangsatt en evaluering av sexkjøpsloven. Evalueringen er planlagt ferdig i juni, og konklusjonen kan få stor betydning for lovens framtid. Tida fram til juni vil Grande bruke til å sette seg detaljert inn i problematikken for å kunne bringe til torgs vektige argumenter i sitt forsøk på å bevare loven.

- Jeg vil bruke det handlingsrommet det er sammen med gode venner i Venstre og KrF til å få til et tverrpolitisk initiativ for å beholde forbudet mot sexkjøp, og å få til tiltak slik at flere prostituerte kan få hjelp, sier Grande som tidligere denne uka besøkte Pro Sentret i Oslo.

- Jeg ønsker å bli kjent med dem det gjelder, ved å søke kunnskap hos seriøse aktører som Pro Sentret og flere andre innen dette hjelpearbeidet før jeg tar kontakt med de to andre politiske partiene, sier Grande.

Leder ved Pro Sentret, Bjørg Norli, mener det er positivt at politikere setter seg inn i de sakene de senere skal behandle politisk.

- Mye står ugjort. Ikke minst trengs en holdningsendring blant folk flest overfor de prostituerte. Personer i prostitusjon er en voldsutsatt gruppe og de utsettes ofte for grov vold. En av de negative effektene etter at forbudet mot sexkjøp ble innført har vært at flere prostituerte opplever å bli trakassert av tilfeldig passerende, sier Norli.

tore.letvik@dagsavisen.no

 

 

sexkjøpsloven

Innført under den rødgrønne regjeringen i 2009. Den kriminaliserer den som kjøper sex, men ikke den som selger.

Fem år senere ønsker Høyre, Frp og Venstre å fjerne loven.

Sentrale høyrepolitikere, som Oslos ordfører Fabian Stang har snudd i spørsmålet. Stang frykter mer prostitusjon dersom loven blir fjernet. Også byrådslederen i Oslo, Stian Berger Røsland (H), har advart mot å fjerne loven av samme årsak.

For å evaluere av om sexkjøpsloven fyller sin funksjon eller ikke, har regjeringen bestilt en gjennomgang av loven.

Det er analyseselskapet Vista Analyse som evaluerer loven, rapporten skal legges fram i juni.