Thorbjørn Jagland hedres av Frankrikes president. FOTO: FREDRIK BJERKNES

Jagland hedres

ÆRESBEVISNING: Frankrikes president François Hollande hedrer Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland med den høyeste æresbevisningen Frankrike kan gi, kommandør av æreslegionen.

Hollande hyller Jagland for hans «utrettelige engasjement for det europeiske kontinent og de universelle verdier det representerer».

Den franske presidenten vil personlig overrekke Jagland æresbevisningen under en seremoni i Elyséepalasset førstkommende mandag.

Thorbjørn Jagland har vært generalsekretær i Europarådet siden 2009. Rådet har 47 medlemsland, deriblant Norge, og har som hovedformål å forsvare menneskerettighetene, det parlamentariske demokratiet og prinsippet om rettsstaten.