Ruth Grung fra Arbeiderpartiet mener Høyre burde støttet deres forslag på Stortinget om å åpne opp for at spesialhelsetjenesten skal få bruke hele Felleskatalogen til det beste for pasienter som er under LAR. FOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN/NTB SCANPIX

– Ja til likebehandling

Arbeiderpartiet kritiserer Høyre for å ha stemt mot forslaget om å åpne for at spesialhelsetjenesten skal bruke hele Felleskatalogen til LAR-pasienter.

 

Av Marie Melgård og Sofie Prestegård

Ap fattet håp da stortingspolitiker Sveinung Stensland i Dagsavisen i forrige uke var klar på at rusavhengige må behandles individuelt om de er i eller utenfor LAR-systemet. Med det åpnet han for behandling med benzodiazepiner også for rusavhengige i LAR-systemet. Benzodiazepiner er angstdempende og smertestillende medisiner som Sobril, valium og Rivotril.

«Jeg har drevet apotek i flere år. Der har jeg tatt imot mange resepter fra fastleger som har skrevet ut benzopreparater som Rivotril til rusavhengige. Hvis det kan gjøre det lettere for dem å fungere normalt, kan vi ikke avvise dette», sier Stensland.

Det er fint at Stensland åpner for dette, men hvorfor benyttet ikke Høyre muligheten til å stemme for et lignende forslag i Stortinget, spør Arbeiderpartiets Ruth Grung.

Les også: De narkomanes lege

Behandles likeverdig

– Hvorfor kan de ikke være like tydelig om det de mener på Stortinget? Dersom Høyre mener dette, må de mene det fullt ut, sier Grung.

I behandlingen av regjeringens rusmelding på Stortinget, gikk Ap og Venstre sammen om å foreslå at spesialhelsetjenesten må få bruke hele Felleskatalogen til det beste for pasienter som er under LAR.

«Det må være en medisinsk vurdering som ligger til grunn for hvilke medikamenter som brukes i helsehjelp til rusavhengige som til andre pasientgrupper, ikke en politisk», heter det i merknaden fra Ap og Venstre. Dette fikk ikke Høyres støtte.

– Ap har hele tida fremhevet at ruspasienter skal behandles likt som alle andre. Legene må få ta i bruk hele felleskatalogen, sier Grung.

Grung mener det er for mye moralisme i rusdebatten.

– Dr. Sverre påpeker helt riktig at dersom du har en kreftdiagnose får du bruke lindrende medisin, men dersom du er rusmisbruker gjelder andre regler. Det er utrolig strengt og en moralisering overfor ruspasienter. Stensland sier i intervjuet med Dagsavisen at han ikke er noen liberaler på rusfeltet. Her skinner holdningen hans igjennom: Er det å behandle pasienter likeverdig å være liberal? sier hun.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Misforstått

Sveinung Stensland rister på hode av Ap-kritikken:

Han mener partiet har misforstått hva han mener.

– Jeg vil ikke utvide LAR-ordningen og åpne opp for flere medikamenter i den ordningen. Det jeg mener at det må være en individuell vurdering av hver enkelt rusmisbruker, og at det bør være mulig å skrive ut benzopreparater til rusmisbrukere selv om de er inne i LAR-ordningene. Men det er noe helt annet enn å gå inn for å utvide LAR-ordningen, svarer han.

Les også kronikk på Nyemeninger.no: Dr Sverre og oss andre