Islamist fikk skjerpet straff for trusler mot Abid Raja

Mohyeldeen Mohammad er dømt til to år og seks måneders fengsel for trusler mot Venstre-politiker Abid Raja. Straffen ble dermed hevet med tre måneder.

Høyesterett skjerpet fredag straffen mot islamisten Mohyeldeen Mohammad, som er dømt for terrortrusler mot stortingsrepresentant Abid Raja (V). Retten kom også til at oppreisningserstatningen til 130.000 kroner bør bli stående.

Mohammad har hatt advokat Brynjar Meling som forsvarer, mens advokatene Olle Nohlin og Halvard Helle har representert Raja.

– Raja er kjempefornøyd med dommen. Han er glad for at dette er tilbakelagt og at det er et riktig resultat. Dommen speiler hvordan det er å bli truet av landets verste ekstremistmiljø og leve med det i flere år. Både straffen og oppreisning speiler at det har vært en forferdelig belastning for Raja. Samtidig synes jeg dette er en viktig kamp å ta av en politiker. Man skal ikke tåle hva som helst, sier Nohlin til NTB.

I Borgarting lagmannsrett ble islamisten dømt til fengsel i to år og tre måneder for trusler mot Raja i en videotale på YouTube. Truslene var rettet mot stortingsrepresentanten som sådan og innebar derfor også et angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet, bemerker Høyesterett.

Anken knyttet til lagmannsrettens forståelse av innholdet i videotalen førte ikke fram. Høyesterett, som tolket utsagnene som del av rettsanvendelsen, kom til at talen inneholdt alvorlige trusler om straffbare forhold, inkludert trusler om dødsstraff.

Verken den religiøse konteksten, eller domfeltes ytrings- og religionsfrihet kunne lede til straffrihet, mener retten.

Høyesterett var enig med aktor, statsadvokat Fredrik G. Ranke, i at riktig straff var fengsel henimot tre år, men satte likevel straffen til fengsel i to år og seks måneder, som var i samsvar med aktors påstand.