Iselin Nybø foreslås som ny Venstre-nestleder

Fylkeslederen i Rogaland Venstre mener Iselin Nybø godt kan erstatte Terje Breivik eller Ola Elvestuen i rollen som nestleder i partiet.

Fylkesleder Kjartan Alexander Lunde i Rogaland sier til Stavanger Aftenblad at fylkeslaget er veldig imponert over innsatsen Nybø har nedlagt som statsråd. Nybø er i dag 2. vara til sentralstyret og forsknings- og høyere utdanningsminister.

– Det burde i hvert fall vært plass til henne i sentralstyret, og hun burde også vurderes som nestleder i et sentralstyre, sier han.

I et styremøte onsdag kveld skal fylkesstyret i Rogaland drøfte saken.

– Det er veldig hyggelig å bli nevnt. Særlig hyggelig er det at mitt eget fylkeslag løfter meg opp, sier Nybø til NTB.

Fornyelse?

Debatten om partiledelsen bør skiftes ut har blusset opp i lys av det skuffende valgresultatet på 3,9 prosent. Flere Venstre-politikere har allerede flagget offentlig at de ønsker en diskusjon om partiledelsen. Nybø slår fast at «ingen i Venstre er fornøyd med 3,9», men vil ikke fordele skyld etter valgnederlaget.

– Jeg er mest opptatt av at vi må ta innover oss at det gikk som det gikk.

– Er det behov for fornyelse i partiledelsen?

– Vi har en veldig god valgkomité som er sammensatt av folk jeg har stor tillit til kan gjøre en god jobb. Den komiteen må få ro til å ta de vurderingene. Dette må handle om alt fra fornyelse og modernisering til geografi, kjønn, alder og mange andre aspekter, sier Nybø.

– Er du aktuell som partileder?

– Vi har en god partileder i Venstre.

Lang fartstid

Iselin Nybø (38) er jurist og satt på Stortinget for Rogaland i forrige periode. Hun ble ikke gjenvalgt i 2017 og ble Norges forsknings- og høyere utdanningsminister da Venstre gikk inn i regjeringen i januar i fjor.

Trine Skei Grande har vært Venstres leder siden 2010, mens nestlederne Ola Elvestuen og Terje Breivik har hatt sine verv siden henholdsvis 2008 og 2012.

Statssekretær Sveinung Rotevatn i Klima- og miljødepartementet og stortingsrepresentant Guri Melby er andre navn som har blitt trukket fram i spørsmålet om fornying i Venstre-ledelsen. Samtidig har stortingsrepresentant Abid Raja mange tilhengere i Venstre.

20. oktober er Venstres valgkomités frist for å motta innspill med navn til posisjoner i Venstres sentralstyre og toppledelse. I mars neste år skal komiteen levere sin innstilling, før landsmøtet gjør sitt valg i april.