Innsikt: Hva kan man egentlig si om bompengeselskapenes kostnader?

NRK skriver at kostnadene til bompengeselskapene har økt fra 2017 til 2018, etter at regjeringen kuttet fra 60 til 5 selskaper. Mye tyder på at lånekostnadene har gått opp, men driftskostnadene gikk faktisk ned, hvis man justerer for prisstigning.