Innrømmer 
rutinebrudd

Assisterende bydelsdirektør Birgit Aakre i bydel Ullern i Oslo innrømmer glipp, men står fast på at barnehagene drives forsvarlig.

- Vår interne saksbehandling var forsinket i to ledd. Dette er en glipp fra vår side og er ikke i tråd med våre rutiner og praksis, sier Birgit Aakre, assisterende bydelsdirektør i bydel Ullern.

 

- Klar over kravene

Bydelens helse- og miljøkonsulenter var på befaring hos Smestad barnehage i god tid før oppstart. Her ble det gitt grønt lys, men bydelen ga aldri noen formell godkjenning i henhold til barnehageloven.

- Vi var likevel trygge på at barnehagen kunne åpne. Alt var på stell, og det var fullt forsvarlig å sette barnehagen i drift. Men vi er selvfølgelig klar over at den formelle godkjenningen skal være på plass før nye barnehager åpnes.

 

Nye rutiner

- Føres det nok tilsyn med Oslo-barnehagene?

- I bydel Ullern er det klare rutiner på hva som skal være på plass i den enkelte barnehage, men vi kan gjøre en enda bedre jobb. I disse dager implementerer vi nye rutiner etter modell fra bydel Alna for tilsyn og godkjenning av barnehager.

 

- Voldsom utbygging

- Kan du forsikre oss om at alle barnehagebarn i Ullern har det bra og at de har plass i kvalitetssikrede barnehager?

- Det vil jeg si. Vi har en forsvarlig og god drift i våre barnehager, svarer hun og legger til:

- Det har vært stor aktivitet for å åpne barnehager i full fart, og det er helt åpenbart en voldsom utbygging av barnehager. Likevel har kapasiteten i vår bydel vært god. Det var ikke slik at Smestad barnehage måtte åpne i juni i stedet for i august, sier Aakre.

Dagsavisen forsøkte i går kveld å få en kommentar fra skolebyråd Torger Ødegaard (H) i Oslo uten å lykkes.

samfunn@dagsavisen.no