Innfører tidlig praksis i helsefag

For å unngå frafall skal elever på helse- og sosialfag kunne gå ut i lære allerede første året på videregående.

 

Dagsavisen skrev i går om en foruroligende utvikling blant elever på helse- og sosialfag på videregående. En undersøkelse fra NIFU viser at kun 14 prosent av dem som startet på helse- og sosialfag i 2008, begynte i lære som helsefagarbeidere to år senere. Én av fem var forsinket eller hadde sluttet, men hovedårsaken til at så få begynner i lære, er at halvparten hoppet over til påbygning til generell studiekompetanse. Tallene viser også at antall nyutdannede helsearbeidere fra videregående er halvert på to år.

 

- Alvorlig

Dette er svært dårlig nytt med tanke på hvor avhengige vi er av nye helsefagarbeidere i pleie- og omsorgssektoren i framtida.

- Dette er alvorlig, og det er helt nødvendig å gjøre noe med det, sier Tora Aasland (SV), forsknings- og høyere utdanningsminister til Dagsavisen.

Hjelpepleier- og omsorgsarbeiderutdanningen ble erstattet av faget helsefagarbeid i 2006. Det består av to års teoriundervisning på videregående etterfulgt av to år i lære. Aasland medgir at ordningen ikke har vært en suksess når det gjelder å rekruttere flere nye helsearbeidere, selv om man har hatt en økning i antall lærlingkontrakter på 30 prosent fra 2009 til 2011. Nå foreslår departementet å droppe den såkalte 2 + 2-ordningen, og heller legge til rette for fleksibilitet i utdanningsløpet.

 

Praksis umiddelbart

- I stedet for at man som nå må sitte to år på skolebenken før man skal i praksis, vil vi innføre en vekslingsmodell som gjør at man kan ha noen dager eller uker i bedrift og tilsvarende på skolen, allerede fra og med første skoleår, sier Aasland.

Forslaget er fra stortingsmeldingen «Utdanning for velferd», som ble lagt fram for to uker siden. Aasland tror det kan bidra til at flere unge fullfører og får fagbrev. I første omgang vil det bli innført som en forsøksordning.

- Det vil kanskje ikke bli innført over hele landet med en gang, men såpass mange steder at vi kan se resultatene av det. En slik modell gjør at ungdommene får smaken på yrket litt tidligere, sier Aasland.

Ifølge statsråden vil forsøksordningen trolig bli innført høsten 2013.