Innbyggerne har mer engasjement, men lavere tillit til de folkevalgte

Stadig flere sier de forsøker å påvirke politikere aktivt, samtidig som folks tillit til de folkevalgte avtar, viser Innbyggerundersøkelsen 2019.

Av Alexander Vestrum og Mette Estep

Innbyggerundersøkelsen viser at andelen som oppgir å ha prøvd å påvirke en avgjørelse på Stortinget – utover å bruke stemmeretten – har økt fra 16 prosent i 2013 til 28 prosent i 2019.

I samme periode har tilliten til stortingspolitikerne falt. Respondentene skal svare på hvor stor tillit de har til at politikerne på Stortinget arbeider for innbyggernes beste, på en skala fra 0 til 100. I 2013 fikk politikerne 56, i 2019 får de 46.

Til NRK sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) at utviklingen er trist.

– Dette er et paradoks. Det er en gledelig utvikling at vi ser økt interesse, og at vi har økt valgdeltakelse i år, men det er selvfølgelig en utfordring at folk opplever at vi ikke lytter når de snakker, sier Mæland.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Mest fornøyd med vannet

Enda lavere ligger scoren når det gjelder hvordan politikerne på Stortinget lytter til innbyggernes synspunkter. Den havnet på 42. Når folk skal vurdere tilsvarende for kommunepolitikere, havnet scoren noe høyere, på 48.

Det innbyggerne er aller mest fornøyd med, er drikkevannskvaliteten der de bor – dette får en score på 87. Så følger muligheten til å ta høyere utdanning og tryggheten i området der de bor – begge med 85.

Nærhet til barne- og ungdomsskole har en score på 84, mens tilfredsheten med tilværelsen får 80.

Over 7.000 har svart

Dette er femte gang undersøkelsen lodder stemningen når det gjelder hvor stor tillit innbyggerne i Norge har til offentlige tjenester, institusjoner og politikere.

Undersøkelsen er gjort av Kantar TNS på oppdrag for Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) blant et representativt utvalg av befolkningen over 18 år. Undersøkelsen er sendt til 40.000 respondenter som er trukket tilfeldig fra Folkeregisteret. 7.134 har svart.