Ingrid Aunes minnepris tildelt journalist og forsker

Utenriksjournalist Maren Sæbø og samfunnsforsker Kjølv Egeland fikk Ingrid Aunes minnepris for arbeid med freds- og atomvåpenspørsmål.

Ap-politiker Ingrid Aune døde i en båtulykke i 2019. Prisen skal bidra «til å videreføre arbeidet for Ingrid Aunes hjertesaker: Nedrustning, fredsarbeid, kvinner og likestilling», opplyser Stiftelsen Ingrid Aunes minnefond , som deler ut prisen.

Sæbø tildeles prisen for utenriksjournalistikken sin fra Afrika, der hun har framhevet årsakssammenhenger og menneskelige historier.

Egeland er postdoktor på Science Po i Paris og forsker ved Folkerettsinstituttet i Oslo. Han tildeles prisen for arbeidet sitt med å undersøke Norges tilnærming til atomvåpen og nedrustningsspørsmål.

Prisvinnerne får et diplom og 20.000 kroner hver. (NTB)