Naturfag er morsommere og mer lærerikt når læreren kan faget og gjør undervisningen interessant. Lærer Hanne Sundgodt Halvorsen viser 10-klassingene Markus Mork (t.v.) og Ryan Huertos hvordan det skal gjøres.

Ingeniører gir realfagene et løft

SKOLE: De kunne gått rett ut i høyt betalte jobber som ingeniører. Men valgte i stedet 
å lære bort realfag som matematikk og naturfag til ungdomsskoleelever i 
Groruddalen.

Hanne Sundgodt Halvorsen (26) er sivilingeniør, og har en master innenfor geoteknikk. Normalt sett ville hun jobbet innenfor sitt fagområde, hvor hun fikk brukt utdannelsen sin. 
Men Hanne har valgt en litt annen vei.

- Jeg har alltid hatt en liten dragning mot læreryrket, og da jeg ble oppmerksom på dette programmet, så fant jeg ut at dette var noe for meg, sier Hanne Sundgodt Halvorsen til Dagsavisen.

Hun er inne på de andre og siste året av programmet Teach First og neste år kan hun søke seg bedre betalte jobber innen industrien.

Om hun vil.

- Men jeg har lyst til å fortsette som lærer, sier hun, og kikker ut over klasserommet, hvor klasse 10B på Haugenstua skole er i gang med å lage molekylmodeller i naturfagtimen.

- Timene er mer morsommere og mer lærerike når vi kan gjøre ting praktisk, og ikke bare teoretisk, sier Markus Mork, og får kyndig veiledning av Hanne Sundgodt Halvorsen.

 

Lektor

Det første året av programmet jobber de fulltid som lærere med litt nedslag i undervisningsplikten, mens de tar praktisk-pedagogisk utdanning.

- Så nå er jeg også lektor, smiler sivilingeniøren.

- En ting er å kunne det du skal lære bort. Noe helt annet er å virkelig lære det bort, sier Trond Storrønning, som er ferdig utdannet maskiningeniør.

Han er et par klasserom bortenfor, og har denne timen en åttendeklasse i naturfag. Borte er den gamle analoge tavlen, krittet som lager skjærende lyder, og den støvete svampen. Den digitale verden har inntatt klasserommet, med smartboard, internett og video. Og en læreplan som fenger elevene.

 

Karriere-gulrot

- For noen er nok en karriere i Statoil en gulrot, men tror de fleste har en genuin interesse for læreryrket. Organisering og ledelse en viktig del av jobben som lærer, og man skaffer seg god erfaring til senere jobber, sier maskiningeniøren, som er inne på det første året, og senere i vår skal ta eksamen i pedagogikk.

- Jeg har bekjente som faktisk kom tilbake til skolen etter å ha jobbet en tid i industrien, sier Hanne Sundgodt Halvorsen.

Mandag var byrådsleder Stian Berger Røsland og skolebyråd Anniken Haugli på besøk på Haugenstua skole, for å høre mer om programmet, og for å se lærerne i klasserommet.

De lot seg imponere.

- Det å rekruttere nyutdannede på denne måten er en styrke for skolen. De har sin styrke i realfag, men kan også bidra i andre fag, og de bidrar positivt i skolemiljøet. Dette gir dem som trenger det et ekstra løft, ved å satse på faglig dyktige personer. Og det er viktig å løfte kvaliteten på realfaget, sier skolebyråd Anniken Haugli til Dagsavisen.

Ungdomsskoleelever er ikke like engasjert i skolearbeidet, men engasjerte lærere gir også mer engasjement blant elevene.

- Jeg er ofte på skolebesøk, og ser med en gang om «lyset er på», sier skolebyråden.

 

Viser framgang

- Det er vanskelig å måle framgangen, siden jeg hadde avgangsklassen første året, og har nye elever i år. Man får nok et bedre grunnlag om man følger dem over flere år, sier Hanne Sundgodt Halvorsen.

Ingeniørene følges tett opp, og har egen mentor som veileder dem. Ofte kommer hun inn i klasserommet, og tar opp timen på video, for så å gå gjennom opptakene med lærerne i etterkant.

Og bedre lærere gir bedre elever.

- Jeg ser allerede nå at flere av årets 10.-klassinger er blitt bedre i realfag, og viser større forståelse for det, legger Sundgodt Halvorsen til.

- Det er nok mer givende og krevende å være lærer i dette området, enn andre steder hvor elevene har det enklere. Der de har mer backing fra foreldrene, er det ikke sikkert at skolen betyr like mye, for de har så mye støtte rundt seg. For noen elever her er skolen det eneste trygge. Det er det viktigste for oss, og da må vi ha dyktige lærere, sier rektor ved Haugenstua skole, Tone S. Nordstrøm, til Dagsavisen.

I 2016 flytter skolen inn i et flunkende nytt skolebygg.

- Det merkes at det satses på skolene i Groruddalen, legger hun til.

- Det er av og til vi sitter på Rådhuset, og lurer på om det vi beslutter får en effekt ute i skolene, sier byrådsleder Stian Berger Røsland med et smil.

Og får bekreftet av rektoren at det merkes på en positiv måte.

tom.vestreng@dagsavisen.no

 

Teach first

Teach First Norways misjon er å møte store utfordringer innen utdanning og realfag ved å utvikle dyktige, nyutdannede studenter til effektive og inspirerende lærere og ledere.

Teach First er definert som et toårig utviklingsprogram for nyutdannede ledertalenter med master- eller doktorgrad innen realfagene, som forplikter seg til å jobbe primært på skoler i Groruddalen.

Som Teach First-kandidat får man jobbe fulltid som matematikk- og/eller naturfagslærer på en utfordrende ungdoms- eller videregående skole i Oslo samtidig som du følger et krevende utdannings- og utviklingsprogram.

Dette programmet inkluderer intensiv opplæring i England, formell lærerkvalifisering ved Universitetet i Oslo, kompetanseutvikling i regi av Statoil og tett oppfølging av mentorer og veiledere.

Etter to år, ved fullført Teach First-program, er man garantert fast ansettelse i Oslo-skolen, samt tilbud om et personlig jobbintervju i Statoil.

Kilde: First Teach