Ingen nasjonal oversikt over elevene som går på koronastengte skoler

Utdanningsdirektoratet og barne- og familieministeren bekrefter overfor VG at det ikke finnes en nasjonal oversikt over elevene som går på koronastengte skoler.

Direktør Hege Nilssen i Utdanningsdirektoratet sier at direktoratet følger opp elever med spesielle utfordringer og vedtak om spesialundervisning gjennom fylkesmennene.

– Vi fikk ganske tidlig en rapport om tilbudet fra fylkesmennene. Men vi har ennå ikke et systematisk kunnskapsgrunnlag. Husk, dette er en krevende periode på alle nivåer, sier hun.

Les også: «Ansvaret for en forverret smittesituasjon i Oslo på grunn av køer og kaos, kan legges på KrFs bord»

Ifølge avisa viser oversikten fra fylkesmennene en klar overvekt av barn som har fått skole- eller barnehagetilbud fordi foreldrene har samfunnskritiske funksjoner.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF), som er ansvarlig statsråd for barn og unge som mottar hjelp fra barnevernet, opplyser til VG at ikke han heller har den fullstendige oversikten over hvem som er i skole og barnehage nå.

Les også: (+) Han fulgte rådet til regjeringen: Det skulle han ikke gjort