Vanligste smittekilde er at syke personer hoster, så prøv å unngå for tett omgang med syke personer. FOTO: GORM KALLESTAD/NTB SCANPIX

Influensaen er på vei

HELSE: Du kan bare finne fram temperaturmåleren og febernedsettende; årets influensaepidemi er i emning.

- Det er registrert sesonginfluensa her i landet, så den er på vei. Det er uvanlig lite av den til å være på denne årstida. Men den er i emning, vi venter at flere skal bli syke etter hvert, forklarer seniorforsker Olav Hungnes ved Folkehelseinstituttet.

 

Topp i januar

- Det er vanskelig å si hvor stor influensaepidemien vil bli denne gang, og når det topper seg. I to av de tre siste årene har det toppet seg i januar, men det vanligste er at sykdomsutbruddet når en topp i februar og mars, forklarer Hungnes.

Han understreker at det fortsatt ikke er for sent å vaksinere seg.

- Men det er absolutt på tide å gjøre det nå. En vaksine vil gi litt effekt etter en uke, men når full effekt først etter tre uker, forklarer han.

 

Vaksine for de eldste

De som bør vaksinere seg, er alle fra fylte 65 år, og de som bor i omsorgsbolig og sykehjem. I tillegg bør gravide etter 12. svangerskapsuke og folk med ulike sykdommer vaksinere seg.

Vaksinen er også anbefalt til helsepersonell som har pasientkontakt.

Ifølge nettsidene til FHI trenger ikke unge, friske mennesker å ta vaksine, fordi disse tåler en runde med influensa. For dem betyr dette bare at de har en god beskyttelse i flere år mot senere smitte av det samme viruset, samt nært beslektede stammer.

- Det er nemlig slik at sesonginfluensavaksiner først og fremst stimulerer bestemte deler av immunforsvaret, mens en gjennomgått influensa i tillegg aktiverer andre forsvarsmekanismer som kan gi en bredere og mer bestandig beskyttelse.

 

Tre virus

Men selv om influensavaksinen ikke aktivt anbefales til friske, unge mennesker, er det ikke skadelig å ta vaksinen. Og mennesker som lever tett innpå, eller jobber med mennesker i risikogruppene, kan vurdere å ta vaksinen dersom de ikke ønsker å risikere å smitte disse.

De influensavirusene som er her nå er ganske like de vi hadde i fjor.

- Men foreløpig er det tre ulike influensavirus ute og går, det er ikke noe bestemt virus som har skilt seg ut som det dominerende ennå.

Dersom du hadde influensa i fjor, kan du likevel bli syk i år, dersom du blir smittet av et annet virus en det du hadde i fjor.

- Vaksine vil slik sett være mer dekkende, for den dekker alle de tre vanlige influensavirusene som vi nå har i landet, sier Hungnes.

 

Syke som hoster

Ved en influensaepidemi er det vanskelig å unngå smitte. Vanligste smittekilde er at syke personer hoster, så prøv å unngå for tett omgang med syke personer. Dette kan være vanskelig, spesielt når familiemedlemmer og barn er syke med influensa.

Det er viktig å unngå å hoste og nyse på andre. Jo mer virus man utsettes for, jo større er risikoen for å bli smittet. Små barn skiller ofte ut mer virus og er derfor en viktig smittekilde.

Det er viktig å holde hendene rene. Vask deg grundig og ofte med såpe og vann, spesielt når du har vært ute blant folk.

else.gro.ommundsen@dagsavisen.no

 

 

Influensa

Influensa smitter ved kontakt mellom mennesker. Smitteoverføring skjer ved hosting, nysing og nær kontakt med syke mennesker.

Influensaviruset finnes i luftveiene. Smittefaren er derfor størst dersom den syke hoster eller nyser rett på en annen person.

Den syke kan også få viruset på hendene. Viruset kan så overføres fra hendene til gjenstander der det kan leve et par timer.

Andre kan få viruset på sine hender og føre det inn i nese eller munn. Sjansen for å bli smittet på denne måten er liten.

Ordene forkjølelse og influensa brukes ofte om hverandre. Forkjølelse er en virusinfeksjon i slimhinnene i nese og hals. Snørr og rennende nese er typiske symptomer. Influensa er derimot en virusinfeksjon som også infiserer deler av nedre luftveier, og som rammer hele kroppen med smerter og feber.

Kilde: FHI