Klassekampen skrev i går hvordan Ine Eriksen Søreide advarte regjeringen om å gi mindre enn 206 milliarder kroner til langtidsplanen for Forsvaret. Hun mente konsekvensene kunne føre til et mindre selvstendig Norge. Regjeringen satte av 41 milliarder kroner mindre enn det ministeren ba om.

– Ikke tatt regningen for Hæren

Ine Eriksen Søreide ba om 41 milliarder kroner mer til langtidsplanen enn hva hun fikk, viser lekkasje. Det kan forklare hvorfor Hæren er satt på vent, mener Ap og Venstre.

 

Klassekampen kunne i går avsløre at forsvarsminister Ine Eriksen Søreide i et internt regjeringsnotat fra februar advarte om at Norge vil bli mer sårbart – og mindre selvstendig – dersom regjeringen ikke la inn 206 milliarder kroner de neste 20 år i den nye langtidsplanen for Forsvaret.

Da langtidsplanen kom i juni, var imidlertid rammen på 165 milliarder kroner. 41 milliarder kroner mindre enn det ministeren ba om.

Ifølge Klassekampen skriver ministeren at dersom rammen ble lavere, vil det ikke være mulig å beholde bredden i Forsvaret og at det blir nødvendig å legge ned hele kapasiteter.

– Det er vanskelig å kommentere lekkasjer fra et regjeringsapparat, men jeg frykter at når forsvarsministeren har fått mindre penger enn hun ønsket, har hun latt regningen for Hæren vente på seg, istedenfor å lage en avveining mellom forsvarsgreinene, sier leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Anniken Huitfeldt (Ap), til Dagsavisen.

Les også: Slik blir det nye forsvaret til 165 milliarder

Frykter kjemperegning

Huitfeldt frykter at det venter en kjemperegning for Hæren til de som skal ta over etter 2017.

– Dette forslaget til finansiering virker ikke forsvarlig og det svekker grunnlaget for en langtidsplan, som skal være en plan for hele forsvaret – og alle grenene, legger hun til.

Venstres leder Trine Skei Grande sier at det lekkede dokumentet vitner om at det har vært en betydelig dragkamp om pengene internt i regjeringen.

– Dette kan forklare hvorfor Hæren er satt på vent i meldingen. Det virker på meg som om Hæren er brukt som salderingspost. Det går bare ikke, sier Grande til NTB.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Vanskelig forlik

Huitfeldt, som også er saksordfører for langtidsplanen, mener situasjonen gjør det enda mer krevende å finne fram til et bredt forlik på Stortinget.

– Det blir veldig krevende når vi ikke får svar på Hæren som helhet. Ap har gått inn i dette med et ønske om et bredt forlik. Vi fortsetter å møtes så får vi se hvor langt vi kommer, sier hun.

Les også: Ap vil ha forsvarsforlik

180 milliarder

På både Høyres og Frps landsmøter i vår var kravet fra talerstolene at det skulle komme en kraftig økning av forsvarsbudsjettene i langtidsplanen.

Dagsavisen har ringt rundt til en rekke fylkesledere i begge regjeringspartier, men få vil uttale seg om Klassekampens opplysninger. Frps fylkesledere viser til at partiet på sitt landsmøte vedtok at rammen for langtidsplanen må heves til minimum 180 milliarder kroner fordelt på 20 år.

Det var politisk nestleder i Troms Frp, Per Willy Amundsen, som fikk med seg flertallet på Frps landsmøte i vår.

– Vedtaket forplikter Frps stortingsgruppe og det er en forventning om at Frp på Stortinget hever listen og ikke forhandler ned pengebruk, tilstedeværelse og suverenitetshevdelse i nord.

– Hva er konsekvensen om Frp ikke lykkes?

– Frp har lagt til grunn et eget syn på at 180 milliarder kroner er et minimum for å få et nøkternt og relevant forsvar. Når vi legger inn mer penger, gir det rom for en annen struktur. Vi er opptatt av å ha et troverdig forsvar.

Les også: – Full fart mot kollaps

 

Vil ikke kommentere

Dagsavisen har vært i kontakt med Forsvarsdepartementet for en kommentar på Klassekampens opplysninger.

– Påstander og spekulasjoner rundt langtidsplanen for Forsvaret er ikke noe nytt for denne langtidsplanen. Jeg har ikke kommentert spekulasjoner før og vil heller ikke gjøre det nå, skriver Ine Eriksen Søreide i en epost.

– Vår langtidsplan representerer et historisk løft for Forsvaret. Vi legger på mer penger enn noensinne, noe som er helt nødvendig for å sikre at vi har et forsvar med nødvendig kampkraft og økonomisk bærekraft, skriver hun videre.

 

Kaller lekkasjene ubehagelige

Som VG har omtalt, har også flere Høyre-politikere mottatt hemmelige regjeringsnotater om langtidsplanen. Det skjedde like før Høyres landsmøte skulle vedta en uttalelse om forsvaret. Kristin Ørmen Johnsen, fylkesleder i Buskerud Høyre, var en av disse.

– Jeg synes dette er ubehagelig. Jeg reagerer på denne formen for påvirkning. Jeg skjønner at mange vil påvirke i denne prosessen, men vi stortingspolitikere kan bli påvirket på andre områder enn av lekkede r-notater eller noe som ser ut som r-notat, sier hun.

Johnsen vil ikke ta stilling til hva som kommer frem i dokumentene eller det Klassekampen gjengir.

– En hver minister må internt i en regjering kjempe for sine saksområder for å få igjennom en lov eller budsjetter. Det er en statsråds oppgave. Jeg vil si at Eriksen  er den ministeren som har fått størst gjennomlag. Det er en styrking av forsvarsbudsjettet som også gjør forsvaret moderne. Det er jeg veldig fornøyd med, sier hun til Dagsavisen.

Les også: Forsvaret får nye ubåter og overvåkingsfly