Kontrollkomiteen, med Martin Kolberg (Ap) skal i dag spørre ut to tidligere justisministere, en nåværende justisminister, politidirektøren og lederen av DBS om arbeidet med å forbedre beredskapen etter 22. juli. FOTO: AUDUN BRAASTAD/NTB SCANPIX

Ikke på statsrådsjakt

Det er viktigere å finne ut hva som er galt med norsk beredskap, enn å jakte på syndebukker, mener leder av kontrollkomiteen, Martin Kolberg.

I dag er det høring om beredskap i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Der må dagens og tidligere justisministre svare på Riksrevisjonens kritikk av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med landets beredskap.

– Vi kan ikke vente med å behandle en så viktig rapport om krisehåndtering og folks sikkerhet helt til Stortinget samles igjen i oktober, sier komitéleder Martin Kolberg (Ap).

I Riksrevisjonens rapport slås det fast at det er alvorlige svakheter ved Justis- og beredskapsdepartementets beredskapsarbeid, og at beredskapen ikke er vesentlig bedre i dag enn under terrorangrepene i 2011.

LES OGSÅ: – Anundsen bortforklarer

Lærer lite

Kristelig Folkeparti var blant partiene som tidlig ivret etter kontrollhøring da rapporten ble kjent.

– Vi har hatt mye oppmerksomhet knyttet til beredskap og samfunnssikkerhet etter 22. juli 2011 både gjennom Gjørv-kommisjonen, kontroll- og konstitusjonskomiteens behandling og 22. juli-komiteens behandling. Det understreker bare alvoret ved at det nå kommer en såpass sterkt kritisk rapport fra Riksrevisjonen, mener KrFs Hans Fredrik Grøvan.

KrF er spesielt kritisk til Justisdepartementet på følgende punkter:

  • Det settes uklare mål til underetatene.
  • Rolleavklaringen er for dårlig.
  • Det læres for lite av øvelsene som gjøres.

Både tidligere justisminister Grete Faremo og Knut Storberget kommer, men også nåværende justisminister Anders Anundsen stiller på dagens høring. Han har også tidligere vært inne til åpen høring til kontrollkomiteen denne stortingssesjonen.

– Her er vi ikke på statsrådsjakt, i den forstand at det er flere statsråder som har hatt ansvaret for justissektoren i denne perioden, sier Grøvan.

Følg oss på Twitter og Facebook!

– Sjokkerende

Venstres representant i komiteen, Abid Raja, er mest «sjokkert» over de rødgrønne statsrådenes manglende oppfølging etter 22. juli.

– Det er veldig urovekkende at Arbeiderpartiet etter 22. juli, og Gjørv-kommisjonens funn ikke brukte tida til å gjøre gjennomgripende endringer i beredskapssystemet, mener Raja.

Justisminister Anders Anundsen (Frp) sier mange tiltak er iverksatt etter dette.

Raja er ikke overbevist.

– Her har vi ikke det fulle bildet av han har gjort. Derfor vil jeg konsentrerer meg om å finne ut:

Har han gjort nok?

Kan vi egentlig stole på at det han har gjort kommer til å hjelpe?

LES OGSÅ: Slår sammen politidistrikter

Ga svar

Statsminister Erna Solberg har blitt spurt om å redegjøre for det såkalte sikkerhetselementet ved statsministerens kontor.

Solberg opplyser i sitt svar til komiteen at elementet ikke er en person. Det er snarere en forsterket «struktur» på SMK, og at denne er «dynamisk».

Forrige uke ble det klart at Solberg ikke trenger å møte i kontrollhøringen.

LES OGSÅ: Stortinget sier nei til generell bevæpning