Marte Gerhardsen, leder av tenketanken Agenda, frykter regjeringen overser alle de skjulte ledige, og advarer mot enorme økonomiske konsekvenser for Norge. FOTO: BERIT ROALD/NTB SCANPIX

– Ikke glem de «skjulte ledige»

Én person som aldri kommer seg i jobb, koster staten minst 10 millioner kroner. Tenketanken Agenda advarer derfor regjeringen mot å se seg blind på de ledige på Vestlandet.

– Den økte ledigheten er alvorlig i seg selv, men vi kan ikke bare se på dem som mister jobben på Vestlandet. Det forsterker problemer i resten av landet, og vi må ikke glemme dem som allerede står utenfor arbeidslivet, sier leder av Tankesmien Agenda, Marte Gerhardsen.

Hun viser til at allerede før oljekrisen traff Vestlandet med full kraft, sto 687.000 personer utenfor arbeidslivet som følge av arbeidsledighet og nedsatt helse. De største gruppene i statistikken er de unge, innvandrere og eldre uføre.

– Alle disse skal ikke jobbe, noen er sjuke. Det er bred enighet om at mange av disse burde vært i arbeid, spesielt de unge. Og mange av dem kan og vil gjerne jobbe. Men disse får det enda vanskeligere når arbeidsmarkedet blir trangere, sier hun, og utdyper:

– Det blir vanskeligere for dem å konkurrere om de jobbene som er, og når arbeidsplasser kuttes, er det ofte disse som går først fordi de har kortest erfaring og minst kompetanse, sier Gerhardsen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Det er krise

Gerhardsen anklager regjeringen for å glemme tiltak mot denne gruppen i all diskusjonen om oljekrise på Sørvestlandet.

– Regjeringen snakker i alle fall ikke noe om denne gruppa nå. Når det er en økende ledighet, burde de ha en enda mer offensiv politikk rettet mot å få unge og innvandrere inn i arbeidslivet, sier hun.

I Dagsavisen denne uka har arbeidsminister Anniken Hauglie (H) avvist at det er en ledighetskrise. Gerhardsen mener det vitner om en regjering som ikke innser alvoret.

– Selvsagt er det en krise. Det er oppsiktsvekkende at Hauglie og Solberg bagatelliserer det, og det er skremmende at Hauglie tilsynelatende tar så lett på dette.

Les også: – Kan mistenke at regjeringen spekulerer i høy ledighet

Én person koster 10 millioner

Agenda-lederen mener det blir en stor kostnad for samfunnet dersom man ikke tar fatt i problemet: Én person som aldri har kommet i jobb koster ti millioner kroner bare i inntektssikring igjennom livet, påpeker Gerhardsen.

– Det er ille for dem det gjelder fordi de får et liv på utsiden, men det er også dyrt for samfunnet og fellesskapet. Vi går glipp av skatt og verdiskapning, samtidig som vi må betale inntektssikring og trygdeytelser. All forskning tilsier at det er lurere å bruke penger på å få folk i jobb selv om det er dyrt, for hvis vi ikke får dem i jobb vil det koste enda mer, sier Gerhardsen.

Les også: – Ap har fortsatt ikke våknet

Utenforskap

Utover de økonomiske og personlige konsekvensene, synes Gerhardsen det også er skremmende å se de politiske konsekvensene av at store grupper lever i utenforskap.

– Den sterke fremmarsjen av høyrepopulistiske partier i USA og Europa, grunner i at mange mennesker opplever at økonomien ikke fungerer for dem. Vi er ikke kommet dit i Norge ennå, men vi må ikke overse sammenhengen mellom mange unge utenfor arbeidslivet og stor politisk frustrasjon, sier hun.

Les også: – Hauglie fremstår som komiske Ali

 

– Har ikke glemt de på utsiden av arbeidslivet

Statssekretær Kristian Dahlberg Hauge (Frp) i Arbeids- og sosialdepartementet sier regjeringen har full oppmerksomhet på tiltak for å få ned ledigheten.

– Men vi har på ingen måte glemt å jobbe for å inkludere dem som står på utsiden av arbeidslivet. Jeg kan blant annet nevne at vi har fått gjennom mer bruk av lønnstilskudd, samt forbedret lønnstilskuddet. Vi har i tillegg fått i stand bedre og enklere tilretteleggingsordninger. Det handler mye om å redusere den risikoen som arbeidsgivere opplever når de skal vurdere jobbmuligheter for en med hull i cv-en eller som har en sykdomshistorie. En generell adgang til midlertidig ansettelse i en tidsbegrenset periode og med klare begrensninger, kan også gi flere med usikker arbeidsevne muligheten til å få en fot innenfor.