Om Bell-helikopterne skal være på Rygge eller på Bardufoss er blitt en politisk dragkamp. Raymond Johansen gir tydelig beskjed: Rygge må styrkes.

– Ikke dropp helikopter til Rygge

Oslos beredskapsbehov blir ikke hørt. Derfor kaster byrådsleder Raymond Johansen seg inn i diskusjonen om forsvarets langtidsplan.

 

– Skal vi svare på Gjørv-kommisjonens anbefalinger, må vi styrke helikopterkapasiteten på Rygge. Det er sentralt for å sikre kapasitet og kort responstid i Oslo-regionen, sier byrådsleder Raymond Johansen til Dagsavisen.

Johansen, som også er styreleder i regionsamarbeidet Oslo-regionen, mener Oslo-beredskapen har druknet i debatten om langtidsplanen for Forsvaret.

– At langtidsplanen har betydning for beredskapen i hovedstaden er ikke tydelig nok kommunisert. Det har blitt en militær debatt om ytre fiender, men vi er også avhengige av å lære av hva vi opplevde i Oslo 22. juli. Jeg ønsker ikke å krisemaksimere om beredskapen i hovedstaden. Oslo er i all hovedsak trygt, men all erfaring med terror tilsier at det skjer i de mest befolkningsrike områdene. Da er det min plikt å påpeke hvilke behov vi har, sier han.

Og med dette trår han inn i et politisk minefelt.

Les også: Hun kan redde regjeringens planer for Forsvaret

Forhandles bort

Det er en dragkamp om Bell-helikoptrene mellom Østlandet og Nord-Norge. I likhet med Forsvarssjefens fagmilitære råd, foreslår regjeringen i langtidsplanen for Forsvaret at alle forsvarets Bell-helikoptre skal stasjoneres på Rygge i Østfold innen 2019, istedenfor dagens løsning hvor helikoptrene er likt fordelt mellom Rygge og Bardufoss. Det skapte ramaskrik i Nord-Norge, og velgerne i Nord-Norge har sendt regjeringspartiet Høyre nedover på meningsmålingene i nord.

Nå sitter regjeringen og Arbeiderpartiet og forhandler om langtidsplanen aleine, etter at Venstre, KrF og Senterpartiet har tatt en pause. For å forsøke å lokke sentrumspartiene tilbake til et forlik, har regjeringen en liste med punkter de er villige til å forhandle om. Helikoptre i Bardufoss er ett av dem, ifølge Klassekampen.

– En kan ikke forhandle bort beredskapssituasjonen i Oslo, slår Johansen fast.

Hvor mange helikoptre som vil dekke Oslo-behovet, vil han ikke tallfeste.

– Om man må flytte alle funksjonene eller ikke, det vet ikke jeg, men vi må først og fremst ha en del Bell-helikoptre fra Bardufoss til Rygge, sier han.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Ikke bli glemt

Regionrådet i Midt-Troms mener på sin side at flyttingen av helikoptre fra Bardufoss kan føre til at landsdelen står uten helikopterberedskap til støtte for politiet om det skulle skje et terrorangrep i nord.

– Har du forståelse for det?

– Det er ikke min oppgave å snakke ned behovene i nord. Men jeg minner om at 1/6-del av Norges befolkning er innom Oslo på en vanlig hverdag. Det er tvingende nødvendig at helikoptertjenesten er satt opp slik at vi får en bedre beredskap enn i dag, sier Johansen.

Også internt i Arbeiderpartiet er det uenighet. Aps nordnorske representanter mener det fortsatt må være helikoptre på Bardufoss.

– Anniken Huitfeldt forhandler for Ap på Stortinget. Hvem lytter hun til?

– Hun lytter til alle. Vi har hatt diskusjoner i sentralstyret, nå skjer det på Stortinget. Min oppgave er å si ifra at Oslo ikke må bli glemt.

Les også: Mer penger til Hæren og Heimevernet