Ikke avklart hvem som skal ta fregattregningen

KNM Helge Ingstad blir mer ødelagt for hver dag som går, og kostnadene til bergingsaksjonen løper, men fortsatt vet ingen hvem som skal ta regningen.

 

Flere medier har for lengst skrevet at staten er selvassurandør og dermed må håndtere risikoen knyttet til statens eiendeler, inkludert marinefartøy.

Men verken Forsvarsdepartementet eller Finansdepartementet kan si hvilken del av staten som sitter igjen med regningen etter fregatthavariet på Vestlandet, skriver Aftenposten.

Avisen skisserer scenarioer der Forsvaret enten tar pengene fra eget budsjett, med de følger det får for annen aktivitet, eller at forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) foreslår tilleggsbevilgninger til Forsvaret for å reparere eller erstatte skipet.

Men de to departementene sier altså rett ut at de per i dag ikke vet hvordan det økonomiske rundt havari, heving, transport og reparasjon eller eventuelt kjøp av et nytt skip skal håndteres.

– De materielle skadene er store, og fartøyets videre skjebne er usikker. Først når det er hevet og undersøkt vil skadeomfanget kunne kartlegges, sier seniorrådgiver Lars Gjemble i Forsvarsdepartementet.

Dersom Norge må kjøpe en ny fregatt for å erstatte KNM Helge Ingstad, er det en prosess som vil ta mange år og koste flerfoldige milliarder. (NTB)

LES OGSÅ: Solberg om fregattulykken: - Vil svekke sjøforsvarets kapasitet