Lavutslippssonene kan bli et effektivt virkemiddel, ikke bare med tanke på lokal luftforurensning, men også for å få ned utslippene av klimagasser. Det forutsetter at bensinbilene ikke slipper unna gebyr, slik det nå er lagt opp til, påpeker Zero-leder Marius Holm.

– Ignorerer klima

Kritikken mot forslaget til lavutslippssoner fortsetter å øke. Nå slutter Zero seg til kritikerne.

 

– Dette er et forslag som ignorerer Stortingets vedtak om også å inkludere klimagassutslipp. I praksis sitter vi igjen med en bensinsone, ikke en lavutslippssone, sier Marius Holm, leder av miljøstiftelsen.

Les også: Rødt lys for miljøgebyrsoner

Nedsablet av Ap-topp

I Dagsavisen i forrige uke, var det Aps Jan Bøhler som påpekte at forslaget til forskrift for lavutslippssoner er i strid med Stortingets ønske. Samferdselsdepartementet sendte forslaget ut på høring i sommer.

Det Bøhler blant annet reagerer på, er at Samferdselsdepartementet sier nei til at kommuner skal kunne innføre lavutslippssoner og miljødifferensierte bomtakster samtidig.

Han liker heller ikke at departementet mener at bare diesel- og biodieselbiler skal betale gebyr i lavutslippsonene.

Begge disse begrensningene er i strid med hva Stortinget har ønsket, poengterer Bøhler.

Nå følger Marius Holm i Zero opp denne kritikken. Han konstaterer at Samferdselsdepartementets forslag til forskrift «fokuserer utelukkende på lokal luftkvalitet, stikk i strid med Stortingets vedtak.»

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Dreper 185 i året

Det at lokal dårlig luftkvalitet er farlig, ble vi igjen minnet på i går. Da kunne NRK melde at det årlig dør 185 mennesker i Oslo på grunn av luftforurensning.

– De dør tidligere enn de ellers ville ha gjort hvis de ikke var blitt utsatt for luftforurensning. De fleste dør da av en forverring av eksisterende sykdom, som hjerte- og karsykdommer eller lungeplager, uttalte avdelingsdirektør Per Schwarze ved Folkehelseinstituttet til NRK.

Jan Bøhler har argumentert tungt for lavutslippssoner i Oslo i lang tid, av hensyn til folks helse.

Ifølge Marius Holm vil slike soner også kunne få stor betydning for utslippene av klimagasser.

– En lavutslippssone kan bli et effektivt virkemiddel for å redusere både lokale utslipp og klimagassutslipp. Dette potensialet må utnyttes, sier Holm.

– For varebiler til bydistribusjon er det i dag ingen andre virkemidler som monner, så lenge varebiler med grønne skilter har lave avgifter. Hvis vi vil ha disse over på nullutslipp, og ikke bensin, må lavutslippssonene også inkludere CO2, fortsetter han.

Holm deler ellers Bøhlers bekymring for at Samferdselsdepartementet sier nei til lavutslippssoner samtidig med miljødifferensierte bompenger.

Les også: Ny luftkamp

– Avgjørende

– Det er avgjørende at byer og kommuner har myndighet til å benytte flere virkemidler samtidig for å løse miljø- og klimautfordringer. Jeg kan ikke se noen saklig grunn til at de tiltakene ikke skal kunne innføres i samme område, spesielt når beregninger viser at dette vil gi den største effekten for miljøet, sier Holm.

I et brev til Jan Bøhler skriver samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) at han vil gjennomgå høringssvarene før han tar stilling til eventuelle endringer.

Les også: Anbefaler ulike bomtakster