Idrettsforbundet vil lovfeste gym

Norges Idrettsforbund (NIF) vil ha lovfestet én times fysisk aktivitet i uka med kvalifisert lærer i skoletida. For forfallet bekymrer.

- Dette er noe vi fronter sammen med fire andre organisasjoner, blant andre legeforeningen og fysioterapiforeningen. I skolen når vi alle barn, også dem som ikke er tilstrekkelig fysisk aktive på fritida, sier rådgiver for folkehelse i Idrettsforbundet Maria Hildebrand.

Dette er noe av bakgrunnen for at NIF ser det som en viktig oppgave å jobbe for barn og unges fysiske aktivitet også utenfor den organiserte idretten.

- Vi fikk i fjor drøyt 15 millioner kroner av Helsedirektoratet til prosjekter innenfor skole, SFO (i Oslo kalles dette aktivitetsskolen - red.anm.) og folkehelsa. Målet er å nå ut til unge og voksne som normalt ikke finner seg så lett til rette i norsk idrett, forteller Hildebrand.

- Er én times fysisk aktivitet om dagen nok?

- Det er en minimumsanbefaling fra Helsedirektoratet. Men selvfølgelig ønsker vi oss mer, sier hun.

tom.vestreng@dagsavisen.no