Hvorfor velger asylsøkere Norge?

UDI legger fram svarene i morgen.

Disse og flere spørsmål gis det svar på i en rapport som Institutt for samfunnsforskning ved Universitetet i Oslo og Utlendingsdirektoratet (UDI) legger fram i morgen.

INNHOLD

– Vi har søkt å forstå hvorfor de kommer hit og hvilke valg de tar underveis. Vi har også sett på de 13 restriktive tiltakene som regjeringen innførte i fjor høst og hvordan de virker, samt hvorfor det var en så sterk økning i antallet asylsøkere i 2008, forteller forsker Jan-Paul Brekke ved Institutt for samfunnsforskning til NTB.

Han og medforsker Monica Sive Aarset har intervjuet asylsøkere, eksperter i andre land, norske nøkkelpersoner og gått igjennom en mengde saksmapper.

OPP OG NED

De siste 20 årene har tilstrømningen av asylsøkere til Norge gått mye opp og ned.

– Kurven for de siste 20 år ligner mye på en liggende s. Det har gått opp og ned. Vi ser det som et behov å prøve å finne ut mer om årsakssammenhengene og hvorfor Norge er et populært mål det ene og ikke det andre året, sier kommunikasjonsrådgiver Åsmund Eide i UDI.

I 2007 kom det rundt 6.000 asylsøkere til Norge, mens året etter var tallet steget til 14.431 og det ligger an til å bli om lag 18.000 i år.

Det er UDI som har bestilt rapporten.