Hvilket pass er verdens mektigste?

Ja, med hvilket pass kan du reise nesten visumfritt til flest steder? Her er topplisten.

Hva er verdens «beste pass»? Ja, altså hvilket pass kan du reise visumfritt, eller nesten visumfritt, til flest land?

Ifølge Henley Passport Index er det en delt førsteplass mellom to pass. Med disse kan du reise til hele 190 land. Og hvilke land er så det? Jo, det er Singapore og Japan.

Se hele listen her.

Dermed er verdens to mektigste pass begge fra Asia, skriver CNN.

Også på plassen bak, som er delt av tre nasjoner, finner vi et land fra Asia: Sør-Korea. Passet deres gir adgang til 188 land. Det samme gjør pass fra Tyskland og Finland. Tre nasjoner har visumfri adgang til 187 land med sine pass: Danmark, Italia og Luxembourg.

Henley Passport Index vurderer 199 pass og 227 destinasjoner.

Norge

Norge ligger på delt sjetteplass. Vårt pass gir visumfri adgang til 184 land. Plassen deler vi med Belgia, Canada, Hellas, Irland, Storbritannia, USA og Sveits.

I den andre enden finner vi Afghanistan. Deres pass gir visumfri adgang til kun 25 land i verden.

Med et par unntak, viser den siste rangeringen fra Henley Passport Index at verdens land i økende grad anser visumåpenhet som avgjørende for økonomisk og sosial utvikling, sier Dr. Christian H. Kaelin, styrelder i Henley & Partners ifølge CNN.

De ti øverste:

1. Japan, Singapore (190)
2. Finland, Tyskland, Sør-Korea (188)
3. Danmark, Italia, Luxembourg (187)
4. Frankrike, Spania, Sverige (186)
5. Østerrike, Nederland, Portugal (185)
6. Belgia, Canada, Hellas, Irland, Norge, Storbritannia, USA, Sveits (184)
7. Malta, Tsjekkia (183)
8. New Zealand (182)
9. Australia, Litauen, Slovakia (181)
10. Ungarn, Island, Latvia, Skotland (180)
 

Prisøkning

Fra 1. januar øker prisene på norske pass for voksne med hele 120 kroner. For barn øker prisen med 72 kroner, skriver NTB.

Allerede i statsbudsjettet i høst varslet regjeringen at prisene på pass ville bli hevet, men uten å stadfeste hva den nye prisen ville bli. Dyrere saksbehandling etter kritikk fra Riksrevisjonen var blant årsakene, i tillegg til utvikling av sikre tekniske løsninger for pass og det nye nasjonale ID-kortet som er varslet innført fra neste år.

Den 20. desember ble derimot passloven endret og de gamle beløpene på 450 kroner for voksne og 270 kroner for barn under 16 år ble hevet til henholdsvis 570 og 342 kroner.

– 18. desember besluttet Stortinget å endre passloven og øke gebyrene på pass. Den beskjeden gikk ut til politidistriktene rett etterpå, sier avsnittsleder Marit Johanne By ved spesialavsnittet ved Sentrum politistasjon i Trondheim til Adresseavisen.

Stille siden 2008

Politiet i Trøndelag informerte om endringen i passgebyr på sine Facebook-grupper fredag ettermiddag. Andre steder i landet er informasjonen imidlertid ikke lagt ut.

Gebyrene på pass har stått stille siden 2008. Da var de satt kraftig ned etter at det tidligere hadde kostet 990 kroner for voksne og 430 kroner for barn å få pass. I 2007 ble først prisene på barns pass redusert til 270 kroner midt på sommeren. I desember samme år fulgte myndighetene opp med å mer enn halvere gebyret på pass for voksne. Året etter ble satsene justert noe til det som fram til nå har vært dagens priser.

Les også: Nordmenn har urealistiske forventninger til hjelp og service når de havner i trøbbel i utlandet