Hver sjuende elev i 10. klasse er borte fra skolen mer enn tre uker

Nesten 9.000 elever i 10. klasse er borte fra skolen i mer enn 15 dager.

Fraværsstatistikken fra Utdanningsdirektoratet viser også at 4 prosent, rundt 2.400 elever, på 10. trinn er borte mer enn seks uker.

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Utdanningsdirektoratet undersøkt årsakene til fraværet. Blant annet er det liten forskjell mellom gutter og jenter, mens foresattes utdanningsbakgrunn og inntekt spiller en stor rolle. Elever av foresatte med lav utdanning og lav inntekt er overrepresentert blant elever med høyt skolefravær.

Også elever med rett til spesialpedagogisk hjelp er overrepresentert.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Blant elever som er født i Norge av innvandrerforeldre, er fraværet litt lavere enn blant andre elever, mens elever som selv har innvandret, har litt høyere fravær enn andre elever.

Ensomhet oppgis dessuten som den viktigste årsaken til at elever slutter på skolen det første året på videregående.

Tallene fra Utdanningsdirektoratet viser en stor forskjell mellom fylkene. En elev på 10. trinn i Finnmark er i snitt borte ni dager og åtte timer. Det er tre dager mer enn for hele landet.

I Sogn og Fjordane har elevene det laveste fraværet. Der har en elev i snitt fire dager og to timer fravær.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) vil innføre en oppfølgingsplikt som skal sørge for at skoler fanger opp fravær så tidlig som mulig.

 

Fravær blant skoleelever

Median av dager og timer fravær blant elever på 10. trinn i 2018–19 fordelt på fylkene. Det skilles ikke mellom dokumentert og udokumentert fravær.

* Hele landet: Seks dager og fem timer.

* Finnmark: Ni dager og åtte timer.

* Oslo: Sju dager og elleve timer.

* Troms: Seks dager og seks timer.

* Trøndelag: Seks dager og seks timer.

* Østfold: Seks dager og seks timer.

* Aust-Agder: Seks dager og fem timer.

* Hordaland: Seks dager og fem timer.

* Telemark: Seks dager og fem timer.

* Hedmark: Seks dager og fire timer.

* Vestfold: Seks dager og fire timer.

* Nordland: Seks dager og tre timer.

* Akershus: Fem dager og seks timer.

* Buskerud: Fem dager og fem timer.

* Møre og Romsdal: Fem dager og fire timer.

* Oppland: Fem dager og fire timer.

* Vest-Agder: Fire dager og fem timer.

* Rogaland: Fire dager og fire timer.

* Sogn og Fjordane: Fire dager og to timer.

Kilde: Kunnskapsdepartementet