Både Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter, og Guri Melby, byråd for miljø og samferdsel for Venstre, gleder seg over kollektivtransportens store framgang. Her flankert av Bjørn Rydmark (t.v.) og Cato Asperud.

Hurtig vekst for kollektivkollektivet

SAMFERDSEL: Veksten i passasjertallene for buss, 
trikk, T-bane og tog er nå langt høyere enn veksten i biltrafikken, både i Oslo og Akershus.

Biltrafikken økte med skarve 0,7 prosent i Oslo i fjor, mens biltrafikken i Akershus økte med 0,8 prosent.

Kollektivselskapenes resultater for de samme fylkene i 2013, parkerer privatbilen fullstendig:

* Ruter fraktet 3,1 prosent flere reisende enn året før.

* NSBs lokaltog i Oslo fikk 7,3 prosent flere passasjerer.

Samtidig er frustrasjonsnivået om bord i de kollektive transportmidlene et helt annet enn i de til tider endeløse bilkøene i hovedstadsområdet.

- 95 prosent av våre kunder er nå fornøyde med oss, mot 91 prosent i 2012, opplyser Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter.

 

Les også: Den enes kø - NSBs brød

 

Ryggrad under bakken

I går presenterte han fjorårsresultatene for Ruter i et T-banetog, og det var på ingen måte tilfeldig.

- T-banen er den viktige ryggraden i Ruter, sier Jenssen.

Tallene han la fram viser at det ble foretatt 309 millioner reiser med kollektivtransport i Oslo og Akershus i 2013, ni millioner flere enn året før.

85 millioner av disse reisene ble foretatt med T-bane. Til sammenligning var det 49 millioner reiser med trikk. Reisetallene for buss var langt høyere, 136 millioner, men det skyldes jo i stor grad at bussen fortsatt langt på vei er enerådende som kollektivt transportmiddel i store deler av Akershus.

Uansett var den prosentvise framgangen for T-banen langt høyere enn for bussen i fjor, med henholdsvis 3,3 mot 2,0 prosent.

Massiv satsing på T-banen de siste årene er forklaringen på suksessen, mener både Jenssen og konsernsjef i Sporveien, Cato Hellesjø. Også sistnevnte var til stede i T-banetoget under framleggelsen av fjorårets resultater i går.

 

Store utfordringer

- Vi er nå i T-banetog nummer 114 av 115. Nummer 115 av de hvite togene settes i drift om en uke, fortalte Hellesjø.

Siden prosessen med fornyelse av T-banen startet i 2002, har antallet T-banetog totalt sett økt fra 207 til 345. Parallelt er T-banen styrket også på andre måter, senest i 2013 med blant annet utvidelse av linje 2 til Avløs og byggestart for Lørenbanen.

Flere slike milepæler er nødt til å bli en realitet i årene som kommer, hvis Ruter skal klare å takle den ventede befolkningsveksten på 750.000 innbyggere i Oslo og Akershus fram mot 2060, understreker Jenssen.

- Vi er nødt til å få mer T-bane, mener han.

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Guri Melby (V), er av samme oppfatning.

- Vi skal stille opp med penger lokalt. I tillegg har statens lovt å støtte store investeringer med 50 prosent, sier hun.

Slik Melby vurderer det, er dette de viktigste kollektivprosjektene i årene framover:

* Fornebubanen.

* Innkjøp av nye trikker.

* Nytt signal- og sikkerhetssystem for T-banen.

* Ny T-banetunnel under Oslo.

Fylkesordfører i Akershus, Anette Solli (H), mener at også Ahusbanen må føyes til denne listen.

tor.sandberg@dagsavisen.no

 

DETTE ER RUTER

Ruter AS er et offentlig eid selskap som er ansvarlig for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus.

Oslo kommune eier 60 prosent av Ruter og Akershus fylkekommune de resterende 40 prosent.

Ble etablert i 2008. Siden har antallet passasjerer som fraktes med buss, T-bane, trikk, tog og båt økt fra 244 millioner til 309 millioner reisende i fjor.

Av disse ble 136 millioner fraktet med buss, 85 millioner med T-bane, 49 millioner med trikk, 35 millioner med tog og 4,4 millioner med båt.

Det tilsier en vekst siste år på 2,0 prosent for buss, 3,3 prosent for T-bane, 3,2 prosent for trikk, 7,3 prosent for tog og -0,6 prosent for båt.

Sterk vekst i folketallet tilsier en tredobling av kollektivtrafikken fram mot 2060.

Kilde: Ruter