Senterpartiets Marit Arnstad overtok i går som samferdselsminister, tolv år etter at hun gikk av som olje- og energiminister i Bondevik I-regjeringen. Her får hun nøkkelen til kontoret av partikollega Magnhild Meltveit Kleppa. FOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN/NTB SCANPIX

Hun skal redde Sp

Marit Arnstad var en av arkitektene bak det rødgrønne samarbeidet. Nå skal hun løfte Senterpartiet opp fra sperregrensen.

Sp-leder Liv Signe Navarsete rettet inn siktet mot valget i 2013 da det i går ble klart at landbruks- og matminister Lars Peder Brekk og samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa må ut av regjeringen og tilbake til Stortinget.

- Jeg har siden vi vant valget i 2009 ønsket en jevnlig fornyelse av regjeringsapparatet vårt, sier Navarsete og legger til at «med avslutningen av stortingsåret er det nå et naturlig tidspunkt å ruste seg videre for valget».

Skiftet kommer mindre enn en uke etter at jordbruksoppgjøret for første gang på tolv år ble vedtatt av Stortinget. Brekk hevdet at tilbudet fra staten var historisk godt, men bøndene svarte med brudd. Navarsete avviser likevel at jordbruksopprøret felte Brekk. Skiftet skal ha vært planlagt lenge. Allerede i vinter skal Navarsete etter det Dags-avisen forstår ha vurdert å skifte ut statsråder for å sikre partiet et løft.

 

Krevende vår

Navarsete henter inn nestleder Trygve Slagsvold Vedum fra rollen som parlamentarisk leder for å rydde opp i forholdet til bondeorganisasjonene etter bruddet. Samtidig hentes Marit Arnstad inn som samferdselsminister. Som minister får hun jobben med å legge fram Nasjonal transportplan for Stortinget neste vår. Dette blir likevel ikke hennes viktigste oppgave. Arnstad er en av Senterpartiets mest populære politikere. Det er ikke tilfeldig at Arnstad hentes inn når Navarsete topper laget for å løfte et parti som har vaket rundt sperregrensen på flere målinger.

Også Arnstad innrømmer at det har vært en krevende vår for partiet.

- Det må vi erkjenne. Men partiet har mulighet til å løfte seg, det har vi gjort tidligere. Også da jeg var i politikken sist lå Senterpartiet av og til og vaket rundt sperregrensen, men vi har alltid klart å komme tilbake og gjøre valg som er gode, sier hun til Dagsavisen.

 

Tilbake på Stortinget?

Arnstad var olje- og energiminister i Bondevik I-regjeringen fra 1997 til 2000. Hun var parlamentarisk leder for Sp fram mot valget i 2005, og spilte en sentral rolle i utformingen av den første rødgrønne Soria Moria-erklæringen. Deretter trakk hun seg tilbake, og åpnet for Lars Peder Brekk, som overtok posisjonen som partiets listetopp i Nord-Trøndelag.

Siden da har navnet hennes gjentatte ganger dukket opp i Sp-sammenhenger. Men hun har takket nei til tilbud om sentrale posisjoner. Fram til nå. Den siste tida har Arnstad vendt tilbake til politikken. Hun er nestleder i Nord-Trøndelag Senterparti. Som Dagsavisen flere ganger har omtalt er det ventet at hun vil utfordre Brekk som listetopp ved stortingsvalget.

- Hvordan jeg er plassert, og hvordan Lars Peder Brekk er plassert kommer ikke til å avgjøre det spørsmålet, sier hun og viser til at det er lokallagene som avgjør i nominasjonsprosessen.

 

Helt til topps?

Arnstad er også gjentatte ganger blitt nevnt som en mulig arvtaker som partileder etter Navarsete. Olje- og energiminister Ola Borten Moe har lenge vært ansett som den mest sannsynlige til å overta som leder, men sentrale Sp-representanter Dagsavisen har snakket med sier at det er langt mer åpent når Arnstad er på plass i regjeringen.

- Partiet har en leder, og det er ingen grunn til å skape noen spekulasjoner om ledervervet. Jeg er dessuten ikke noen utpreget lederkandidat, sier hun selv.

Tidligere Sp-leder Johan J. Jakobsen karakteriserer det som «et stort pluss for partiet» at Arnstad nå kommer tilbake.

- Dette er en opprustning med tanke på den kommende valgkampen, sier han. På spørsmål om hvordan han ser på muligheten for at Arnstad overtar som leder sier Jakobsen at hun selv har uttalt at hun ikke er ute etter å utfordre noen i partiet som kanskje kan være aktuell når Navarsete trekker seg tilbake.

samfunn@dagsavisen.no