LANG ERFARING: Marie Benedicte Bjørnland har vært politimester i Vestfold i sju år før hun ble utnevnt som ny PST-sjef i går. FOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN, NTB SCANPIX

Hun skal hindre terrorangrep i Norge

Hun skal hindre at Norge rammes av et nytt terrorangrep. Marie Benedicte Bjørnland er ny PST-sjef.

- Jeg er fornøyd med å få ny PST-sjef på plass, sa justisminister Grete Faremo (Ap) på pressekonferansen i går.

Marie Benedicte Bjørnland (47) ble presentert som sjef for Politiets sikkerhetstjeneste for de neste seks årene.

Bjørnland kommer fra stillingen som politimester i Vestfold, er utdannet jurist og sier 22. juli-rapportene om PST blir noe av det første hun tar fatt på.

22. juli-kommisjonen overleverer sin rapport til statsminister Jens Stoltenberg (Ap) 13. august. London-ambassadør Kim Traavik og Kjell Vikström fra den svenske Säkerhetspolisen (Säpo) skal gjennomgå PST for justisministeren, blant annet for å undersøke om PST prioriterer riktig. Begge rapportene vil utgjøre et viktig premiss for PSTs tjeneste framover, mener Bjørnland.

 

Inn i løvens hule

Stillingen som PST-sjef har vært ledig siden 18. januar da Janne Kristiansen fratrådte på skandaløst vis etter å ha avslørt at Norge har agenter i Pakistan under terror-høringen i Stortinget.

Kristiansen fikk kritikk for at PST ikke klarte å avverge 22. juli-angrepet, og kom med oppsiktsvekkende uttalelser til pressen om at selv ikke Stasi-Tyskland ville ha klart å avsløre Breivik og at terroristen hadde et klassisk arisk utseende som Hitler ville satt pris på.

Bjørnland overtar en av landets mest krevende jobber, og presset er særlig stort etter terrorangrepet i fjor.

- Frykter du denne jobben?

- Nei. Da hadde jeg ikke søkt. Nå skal jeg først tiltre, når er ikke helt avklart. Men jeg håper at det blir så snart som mulig. Det er mange viktige oppgaver som venter.

 

Ikke skremt

- Du har sett hvordan det har gått med dine forgjengere. Har du tatt det med i din vurdering før du takket ja til jobben?

- Jeg har foretatt en nøye vurdering sammen med min familie før jeg valgte å søke stillingen. Jeg går inn i dette med kraft og engasjement.

- Hva slags erfaring har du med etterretningsarbeid, overvåking og sikkerhetsarbeid?

- Jeg har som politimester i Vestfold ansvar for det lokale PST-leddet. Der ligger min erfaring.

- Du har ikke jobbet med overvåking eller etterretning, annet enn det du har hatt ansvar for som politimester?

- Jeg har hatt det i min portefølje, og har hatt ansvar for Vestfold politidistrikts lo-kale PST-ledd.

 

Vil være åpen

- Du blir ansett som en åpen og populær politimester i Vestfold. Tar du med deg åpenheten inn i PST?

- Det jeg kan være åpen om vil jeg være åpen om. Det jeg ikke kan være åpen om kommer jeg ikke til å si noe om.

- PST fikk mye kritikk for at de ikke klarte å avverge angrepet 22. juli. Hva blir viktig for deg når det gjelder terrorberedskap framover?

- Jeg må få lov til å tiltre, så må jeg sammen med de ansatte i PST gå gjennom evalueringsarbeidet som er gjort av PST selv, det som kommer i 22. juli-kommisjonens rapport og det som kommer i Traavik-utvalget, sier den nye PST-sjefen.

havard.therkelsen@dagsavisen.no

 

Dette forventer politikerne:

André Oktay Dahl, justispolitisk talsmann i Høyre

- Hun har en enorm jobb foran seg. Bjørnland må gjenskape den tilliten som Janne Kristiansen bidro til at PST mistet. For å klare det må hun framstå som sterk, tydelig og uredd.

Fremover forventer jeg av PST:

* Opptrer betryggende i media.

* Tydeliggjør behovene sine overfor politisk ledelse i departementet.

* Får ro og trygghet i organisasjonen. Her blir Bjørnlands lederegenskaper viktige.

Trine Skei Grande, 
partileder i Venstre

- Jeg vil ønske Bjørnland lykke til med en viktig jobb. Hun må vite at hun og staben hennes har en viktig oppgave å løse, og jeg håper PST vil gjøre jobben sin.

Fremover forventer jeg at PST:

* Viderefører åpenhetslinjen som ble til under PST-sjef Jørn Holme.

* Tar inn over seg de digitale utfordringene.

* Tar trusler fra det høyreekstreme miljøet
 like alvorlig som trusler fra religiøse ekstremister.

Jan Bøhler, justis-
politisk talsmann i Ap

- Hun kommuniserer godt med offentligheten og har ledet Vestfold politidistrikt godt. Hennes sterke politibakgrunn er viktig i den nye jobben.

Fremover forventer jeg at PST:

* Kvalitetssikrer systemene, slik at informasjon fra Global Shield, som kunne ha stanset Breivik, blir fanget opp.

* Samarbeider bedre med politidistriktene om å motbygge og forebygge ekstremisme.

* Sier ifra til regjeringen dersom de ser behov for lovendringer.

Per Sandberg, Justis-
politisk talsmann i Frp

- Det blir viktig for PST å bygge opp tilliten etter mye rot og dårlig kommunikasjon i 2011. PST må bli klar over de verktøyene de har for å forebygge kriminalitet og terror før de ber om nye.

Fremover forventer jeg at PST:

* Viser mer åpenhet overfor Stortinget

* Kommuniserer bedre med andre enheter og institusjoner, også internasjonalt, for å bekjempe terrorisme.

* Benytter seg av de lovene og rammene de har.