Aps Marianne Marthinsen er ikke fornøyd med skatteskissen fra Høyre. FOTO: NTB SCANPIX

Høyres skatteskisse i søppelbøtta

Høyre får særdeles dårlige skussmål for sin innsats for å lande et bredt skatteforlik.

– Det som er lagt fram er langt fra en skisse til en helhetlig skattereform. Vi har mye jobb foran oss, sier finanspolitisk talsperson i Ap, Marianne Marthinsen.

I går var det knyttet spenning til skissen til skatteforlik, som Høyre la fram for forlikspartnerne på Stortinget. Skuffelsen ble stor da partiene mottok et A4-ark med fire avsnitt i stor skriftstørrelse.

LES OGSÅ: Nå kommer varselet om eiendomsskatt

Avviser skissen

Mens skattereformen blant annet tar for seg lavere selskapsskattesats og brede lettelser i personbeskatningen, har Høyre lagt fram en tekst kun om formuesskatt. Her foreslås det at Stortinget skal be regjeringen legge fram «forslag til modell som gradvis faser ut formuesskatten på arbeidende kapital med en hensiktsmessig avgrensning». Videre heter det at «Den samla beskatningen på norsk privat eierskap skal ikke økes».

Skissen havnet i søppelbøtta hos de andre partiene.

– Norske bedrifter er sjanseløse mot multinasjonale selskaper som stikker av fra skatt. Boligmarkedet er en boble mens resten av markedet stopper opp. Forskjellene øker. Det er så mye å ta tak i. Jeg håper vi begynner snart, sier SVs Snorre Valen.

– Det er lagt fram noe som er knyttet til en del av reformen, men partiene nå har behov for å se helheten før man kan si ja til enkeltdeler. Jeg tror mange tenker at skal man løse et enkelt spørsmål, avhenger det av helheten, sier leder av finanskomiteen Hans Olav Syversen fra KrF.

Høyres Siri Meling avviser kritikken. Hun mener det aldri var meningen å legge fram utkast til en hel reform.

– Jeg stiller meg undrende til at det fremstilles slik. Vi har hatt en arbeidsprosess hvor vi har diskutert spørsmål om arbeidene kapital. Det er et element i en større helhet. Nå har vi lagt en plan for å diskutere andre punkter, sier hun.

 

Mister ledelse

Etter det Dagsavisen erfarer, har regjeringspartienes manglende lederskap ført til at det nå er de rødgrønne partiene som har lagt på bordet forslag til hvilke temaer forhandlingspartene skal diskutere. Partiene ble i går enige om en ny tidsplan hvor man nå skal drøfte ett og ett tema, før man til slutt konkluderer om hva man kan bli enige om. Men, som flere kilder påpeker: Dette skjer nesten to måneder på etterskudd. Vi har kastet bort tida på kollokvie, sier en kilde til Dagsavisen.

– Ulike partier må gjøre seg opp sin mening om hva som må til for å få en helhet. Vi nærmer oss en intens fase av forhandlingene, sier Syversen i KrF.

LES OGSÅ: - Høyre og Frp er ikke så opptatt av fremdriften

Tidsbruk

Enkelte oppfatter det som om regjeringspartiene har hatt liten vilje til å drive fram forliksprosessen.

Som Dagsavisen har omtalt, la regjeringspartiene sterkt press på at partiene skulle bli ferdig innen 1. mars, slik at finansminister Siv Jensen kunne ha med seg en skattereform inn i budsjettkonferansen i mars. Slik blir det ikke. Venstres Terje Breivik sier han imidlertid er mer opptatt av resultatet.

– Det viktigste for meg er ikke tidsbruken, men at vi får til noe skikkelig og at Norge kan sette i gang med nødvendig omstilling, sier Breivik.

Komiteen skal nå avgi innstilling 12. april. Meling avviser at de ikke skal ha tatt nok lederskap.

– Det er helt uproblematisk at vi skyver fristen. Vi har stilt mange spørsmål og det har tatt tid for departementet å svare.

LES OGSÅ: Skatteadvarsel