Høyres rike onkler vil ha åpenhet om gaver

Høyres velstående givere ønsker åpenhet om hvem som gir pengegaver til partiet. Likevel vil Høyre holde neste års gaver hemmelige til over valget.

Dagsavisen har vært i kontakt med en rekke næringslivsledere som gir pengegaver til Høyre. De liker ikke hemmelighold rundt gavene.

– Mitt selskap gir omtrent 250.000 hvert år til ulike politiske partier. Høyre får en del. Vi liker å være åpne og fortelle hva vi driver med sier skipsreder Wilhelm Wilhelmsen.

Men når Dagsavisen i dag skriver om Wilhelmsens bidrag til Høyre er dette likevel første gang hans bidrag til partiet kommer offentligheten for øre ettersom Høyre hittil bare har offentliggjort tre av sine mange bidragsytere.

Plagsomt med hemmelighold

Flere givere Dagsavisen har vært i kontakt med er misfornøyde med at Høyre ikke offentliggjør hvem som har gitt penger og hvor mye selv om de ikke åpent vil kritisere partiet som de i bunn og grunn støtter.

En av årsakene til denne misnøyen er at hemmeligholdet betyr at bidragsyterne blir sittende med ansvaret og må svare for egne gaver og ikke kan henvise til partiet.

Det oppleves som plagsomt når journalister stadig ringer for å undersøke hvem som har bidratt og hvor mye de har gitt.

Fra selskapet

Wilhelm Wilhelmsen er også helt åpen om hvorfor hans selskap gir pengegaver til utvalgte partier.

– Vi vil hjelpe de partiene som hjelper den næringen vi er i og det er en næring som er utsatt for konkurranse internasjonalt. Derfor støtter vi partier som vil gi næringen vår rammevilkår som gjør at vi kan drive i Norge sier skipsreder Wilhelmsen.

Det er selskapet Wilh. Wilhelmsen ASA somgir pengene ikke Wilhelm Wilhelmsen personlig.

Høyre ønsker ikke å offentliggjøre hvem som har gitt dem pengegaver før etter at velgerne har avgitt sine stemmer neste høst men Wilhelmsen har ingen problemer med å være åpen nå.

– Jeg synes ikke det er noe problem å fortelle at man har gitt. Det er helt legitimt. Det at de ønsker å holde giverne hemmelig til etter valget får være en sak Høyre tar ansvar for selv.

Full åpenhet

Han understreker at han overhodet ikke forventer at selskapet skal få noen særbehandling på grunn av pengegavene.

– Vi formidler vårt budskap om hva som er viktig for vår næring. Vi har for eksempel orienteringsmøter med partiene blant annet Høyre der det tas opp politiske temaer som for eksempel statsbudsjettet sier Wilhelmsen.

Investor Ola Mæle pleier å gi pengestøtte til Høyre men har fortsatt ikke bestemt hvor mye han skal gi neste år.

– Jeg har ingen problemer med at det blir offentliggjort dette bør det være full åpenhet om sier Mæle.

– Hva synes du om at Høyre ikke vil offentliggjøre sine bidragsytere neste år før etter valget?

– Det bør være full åpenhet. Så enkelt er det sier Mæle som mener man i politikken ikke kan ta seg råd til den mistenkeliggjøringen et hemmelighold fører med seg.

Bare tre offentlige givere

– Ulempen ved åpenhet kan selvsagt være at enkelte da ikke ønsker å gi men fordelene er mye større sier Ola Mæle som over tid har gitt hundretusener til Høyre.

– Men jeg vet ennå ikke hvor mye jeg skal gi neste år. Det handler litt om form og litt om hvor mye penger man synes man har sier Mæle.

Partiene sentralt er forpliktet til å oppgi gaver over 20.000 og hvem de har fått dem av. Men på oversikten fra Høyre sentralt står det at de har mottatt null kroner fra privatpersoner og selskaper i 2003. De eneste gavene de oppgir er penger fra Rederiforbundet og NHO.

Årsaken er at gavene fra næringslivet gis til Oslo Høyre som ikke er forpliktet til å oppgi hva de får og fra hvem. Men da de hemmelige gavene ble en stor viktig mediesak før valget i fjor sa Høyre at de allikevel skulle oppgi oslopartiets bidragsytere men bare fra 11. august. og ut 2003. Da listen ble lagt fram i mai inneholdt den bare 3 navn. Årets givere vil de ikke offentliggjøre før neste år. Og neste års givere året etter det igjen. Det betyr at velgerne ikke vil få vite hvem som har gitt penger til Høyre i valgåret før de skal avgi sin stemme.

Naivt

Jens Ulltveit-Moe tidligere NHO-leder og konsernsjef i investeringsselskapet Umoe har gitt pengegaver på over 20.000 i året til både Høyre og andre partier.

– Jeg ser ikke noen problem med at dette blir offentlig. Det er en mindre del av finansieringen til partiene. Det meste kommer over statsbudsjettet sier Ulltveit-Moe som tror åpenhet vil gjøre det enklere å møte kritikere som mistenkeliggjør giverne.

– Det er veldig naivt å tro at man kjøpe seg politisk innflytelse for 20.000 kroner. Hvis det var tilfelle tror jeg det er svært mange som ville gitt de tjue tusen.

Jan Petter Collier sjef i meklerhuset ABG Sundal Collier har både gitt og samlet inn penger til Høyre. Han mener gaver og givere ikke kan være hemmelige.

– Jeg er for at det skal være offentlighet rundt bidragene. Det må være partiets ansvar å offentliggjøre gaver og givere sier Collier.