Høyre vil utvide aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottakere

Regjeringspartiet Høyre ønsker å utvide aktivitetsplikten for dem som mottar sosialhjelp, til også å gjelde dem over 30 år. Innholdsløst tvangsarbeid, mener SV.

Saken er oppdatert og korrigert. Det ble først skrevet at regjeringen har vedtatt en utvidelse av aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottakere. Det er ikke riktig. Det er regjeringspartiet Høyre som ønsker å gjøre dette.

Av Bibiana Piene

– Alle som mottar økonomisk sosialhjelp, skal vi ha aktivitetsplikt for, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen til NRK.

– Det betyr rett og slett at vi skal ha krav og forventning om at de skal møte opp til aktivitet hver hverdag, sier Isaksen.

På landsmøtet fredag vedtok Høyre igjen å gå inn for utvidet aktivitetsplikt, noe partiet også har gjort både i fjor og tidligere år.

Les også: Det har skjedd lite for unge i Oslo. Det vil Kristian, Christian og Jan-Christian gjøre noe med (Dagsavisen+)

– Tvangsarbeid og pisk

SV raser mot vedtaket.

– Mange går uten oppfølging lenge, og altfor mange gis tiltak som ikke har kvalitet eller gir noe som helst. Det vet arbeidsministeren godt. Ansatte på Nav sier de ikke har tid eller mulighet til å følge opp folk, sier partiets stortingsrepresentant Karin Andersen.

– SV er mot er innholdsløst tvangsarbeid og pisk mot folk som sliter, konstaterer hun.

I 2017 innførte regjeringen en lovendring der det stilles krav om at unge under 30 år må være i aktivitet for å motta sosialhjelp. To år senere, i desember 2018, viste imidlertid tall fra Nav at dette ikke hadde fått flere unge sosialhjelpsmottakere ut i arbeid. Andelen som fikk sosialhjelp, lå på samme nivå (2,2 prosent) siden før loven kom.

Kartlegging

En kartlegging i 2019 viste at kommuner som innførte aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere, ikke fikk flere unge ut i arbeid.

Høyre har lenge slåss for utvidet aktivitetsplikt, og fredag besluttet Isaksen at denne skal gjelde alle. Nav får samtidig ansvar for å legge til rette for aktiviteter.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.