Høyre utsetter sitt landsmøte

Høyre utsetter sitt landsmøte for å unngå å bidra til en potensiell videre spredning av koronaviruset. Samtidig har Oslo Arbeiderparti besluttet å avlyse sitt årsmøte.

Landsmøtet skulle vært holdt 27.–29. mars på Gardermoen.

– Hensynet til eldre og andre som er ekstra utsatt, har veid tungt. Det er vår plikt å sikre at vi ikke unødig bidrar til å sette liv og helse i fare, verken blant deltakerne selv eller i samfunnet for øvrig. Vi velger derfor å utsette årets landsmøte, sier generalsekretær Tom Erlend Skaug.

Høyres vurdering er at forebyggende tiltak ikke er tilstrekkelig på et arrangement av denne størrelsen, og at konsekvensene av en mulig smittespredning kan bli store.

Det tas sikte på at de viktigste delene av landsmøtet, herunder formelle vedtak, i stedet arrangeres i tilknytning til Høyres kommunalkonferanse i Tønsberg i september. Høyre skulle blant annet valgt ny nestleder etter Bent Høie på landsmøtet. Tina Bru er innstilt til vervet.

Tirsdag anbefalte Folkehelseinstituttet å avlyse eller utsette alle arrangementer med over 500 deltakere. For alle offentlige arrangementer med mer enn 100 deltakere anbefales risikovurdering før gjennomføring, opplyser instituttet.

Også Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Fremskrittspartiet har planlagt landsmøter, men først senere i vår.

Oslo Arbeiderparti avlyser årsmøtet

Årsmøtet til Oslo Arbeiderparti er avlyst på grunn av koronasituasjonen. Årsmøtet skulle ha funnet sted 20. og 21. mars.

– Slik situasjonen er nå, finner vi det ikke forsvarlig å samle om lag 300 personer over to dager, sier leder i Oslo Arbeiderparti, Frode Jacobsen, i en pressemelding.

– Vi ønsker ikke å utsette så mange mennesker for potensiell smittefare med de følger det kan få for dem og mange flere, sier han.

Det er ikke tatt stilling når årsmøtet kan avholdes.