Høyre refser Ikea

– Fokus på åpenhet, dokumentasjon og ikke minst miljø og menneskerettigheter, vil bli avgjørende for hvilke leverandører og næringsaktører som overlever, sier Høyres Tage Pettersen.

Slik reagerer Høyres forbrukerpolitiske talsperson på at Ikea nekter å opplyse hvem som produserer varene de selger.

Les også: Farlige arbeidsgivere

Slutter seg til kritikken

Dette hemmeligholdet ble nylig omtalt i en artikkel i Dagsavisen. Framtiden i våre hender (FIVH) er sterkt kritisk til at Ikea ikke vil informere om sine leverandører.

– Åpne leverandørlister har beviselig fått positive konsekvenser i form av forebygging av dårlige arbeidsforhold, erstatning og andre typer oppreising ved ulykker hvor arbeidere blir skadet eller drept, slik tilfellet var med kollapsen av Rana Plaza i 2013, påpekte FIVH-leder Anja Bakken Riise i den nevnte artikkelen.

1.138 arbeidere omkom og mer enn 2.500 ble skadet, da Rana Plaza i Dhaka i Bangladesh, plutselig raste sammen for drøyt sju år siden. Bygningen huset fire tekstilfabrikker.

– Jeg slutter meg til kritikken av Ikea som forsvarer hemmelighold i sine leverandørkjeder. Dette er virkelig å gå baklengs inn i framtiden, sier Pettersen.

Les også: Nei til både kull, olje og gass

­– Mer bevisste enn noen gang

– Vi vet at forbrukerne er mer bevisste i dag enn noen gang. Samtidig vet vi at mange leverandører gjør seg avhengige av leverandørkjeder som ikke fokuserer på miljø og menneskerettigheter, fortsetter Pettersen.

Ifølge en rapport fra FIVHs samarbeidspartner Workers Rights Consortium, er Ikea blant dem som har fått levert varer fra fabrikker i Bangladesh hvor forholdene for arbeiderne er klanderverdige. Ansatte der forteller blant annet om dårlig brannsikkerhet, ekstremt varme produksjonslokaler og lave lønninger. Ikea har verken villet bekrefte eller avkrefte at de får eller har fått leveranser fra disse fabrikkene.

Kommunikasjonssjef Helene Løken i Ikea, begrunner hemmeligholdet slik:

– Åpenhet er selvsagt svært viktig for å forbedre sikkerheten, arbeidsmiljøet og verne om miljøet. Samtidig jobber Ikea i et konkurransepreget marked, og av konkurransegrunner deler vi ikke ut noen liste over leverandører i Bangladesh eller noe annet land.

Les også: Spinnville jobbtilstander i sommer-Oslo

– Tiden er overmoden

Stormberg, som har hatt åpne leverandørlister siden 2005, mener tvert imot at denne åpenheten har vært en fordel for selskapet. Nå håper arbeidende styreleder Steinar J. Olsen i Stormberg, at Stortinget vil vedta en åpenhetslov som blant annet vil forplikte alle norske virksomheter til å offentliggjøre hvor varene deres blir produsert. Forslaget om en slik lov ble lagt fram av Etikkinformasjonsutvalget i november i fjor, og det var på høring i vår.

– Som forbrukerpolitisk talsperson for Høyre mener jeg tiden er overmoden for å få denne loven på plass. Jeg ser derfor fram til at regjeringen fremmer lovforslaget for oss på Stortinget, sier Pettersen.

– I vårt arbeid skal jeg bruke god tid på å høre dem som har innspill til å gjøre loven tydelig og treffsikker, forsikrer han.

Pettersen sier også at han har «ingen forståelse for næringsaktører som vil motarbeide denne loven.»

 

Dette er kravene

Dette er hva selskapene kan bli pålagt:

* Åpenhet i leverandørkjeden.

* Kunnskapsplikt, noe som innebærer å ha oversikt over leverandørkjeden.

* Gode aktsomhetsvurderinger, noe som innebærer at de må kartlegge konsekvenser for miljø og menneskerettigheter.

– I Granavolden-erklæringen skriver regjeringen at den ønsker å utrede en lov mot moderne slaveri. Det er i denne konteksten Etikkinformasjonsutvalget ble nedsatt, forklarer Pettersen.

– Det jobbes med tilsvarende lover i flere enkeltland i Europa, og nå også fra EUs side. Både H&M, Telia, Ericsson med flere, har støttet EUs initiativ. Her hjemme har en koalisjon for et ansvarliggjort næringsliv, som består av rundt 60 deltagere, hvorav rundt 20 fra næringslivet, med blant annet Telenor, Hydro, KLP og Equinor i front, jobbet for at loven skal komme på plass.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.