Høyre om rasisme i skolen: Egne tiltak trengs ikke

Høyre mener at det må jobbes systematisk med mobbing, istedenfor å lage handlingsplaner kun mot rasisme. Arbeiderpartiet mener regjeringa er for passive.

– All form for diskriminering skal slås hardt ned på, også rasisme, men dette handler først og fremst om et trygt læringsmiljø, sier stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H).

Tidligere denne uken skrev Dagsavisen at Arbeiderpartiet ønsker å innføre sanksjoner mot skoler som ikke følger opp tilfeller av rasisme.

Høyre mener derimot at verktøykassen mot mobbing er tilstrekkelig som den er, og at den allerede inneholder sanksjoner. 

Les også: Rasisme i skolen: Arbeiderpartiet vil innføre sanksjoner mot skoler som ikke tar tak i problemene

Endret opplæringsloven

Gudmundsen viser til en rekke tiltak Høyre har gjort for å slå ned på mobbing. I 2017 ble det gjort endringer i opplæringslovens bestemmelser om elevens skolemiljø.

– Med den nye opplæringsloven kan fylkesmannen komme med et pålegg om ytterligere oppfølging og tilrettelegging for et bedre skolemiljø, sier Gudmundsen. 

Alle skoler har nå plikt til straks å sette inn tiltak og følge opp det enkelte mobbetilfellet. At fylkesmannen har hjemmel til å pålegge skoler å gjennomføre tiltak, mener Høyre er en tilstrekkelig sanksjon. 

– Det hadde vært interessant å høre hva Arbeiderpartiet mener mangler i de sanksjonsmulighetene vi har i dag. De kommunene som ikke følger mobbetiltakene, blir fulgt opp av fylkesmannen. Det viser rapporter som allerede har evaluert dette. Jeg har ikke hørt om et eneste tilfelle der en kommune ikke følger opp pålegg fra fylkesmannen. Det ville vært oppsiktsvekkende, sier Gudmundsen. 

Les også: – Dette er skadelig for barn. Jeg vil kalle det strukturell mobbing (+)

– Passivt av Høyre

Utdanningspolitisk talsperson for Arbeiderpariet, Torstein Tvedt Solberg, mener det er passivt av Høyre å si at det ikke er nødvendig med egne tiltak mot rasisme. 

– Alle historiene som har blitt fortalt i forbindelse med «Black Lives Matter«-kampanjen viser at det trengs en større innsats. Jeg synes det er rart at regjeringen er så passive og sier seg fornøyd med tiltakene som er i dag, når vi ser at det er såpass mye å ta tak i, sier han. 

Solberg mener det er åpenbart at den verktøykassen vi har i dag, ikke er god nok. Derfor mener Arbeiderpartiet at det må vurderes strengere sanksjoner og bedre verktøy. Solberg vil ha flere fagfolk inn i tiltakene mot rasisme. 

– Det bør være fagfolk som hjelper skolene når det forekommer tilfeller av rasisme eller mobbing. 

(saken fortsetter under bildet)

Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Handler om læringsmiljøet

Arbeiderpartiet presenterte tidligere i uka en tiltakspakke med flere forslag som skal motvirke rasisme og trakassering i skolen. Men Høyre mener at å sette inn ekstra tiltak som kun skal bekjempe rasisme, er feil vei å gå.

– Vi må jobbe systematisk med dette, istedenfor å bryte det ned til handlingsplaner kun for rasisme. Det tror jeg heller kan være med på å svekke kampen mot rasisme og et godt læringsmiljø, sier Gudmundsen.

Han mener det er viktig å ikke ha egne tiltak for ulike former for diskriminering og mobbing, men at man må ha et helhetlig blikk, slik at alle som jobber med oppfølging og tilrettelegging i skolen, er godt kjent med tiltak og handlingsplan. 

– Det er klart at vi har nulltoleranse for rasistisk adferd og all form for diskriminering i hele opplæringsløpet, men til syvende og sist, er det et godt læringsmiljø vi egentlig prater om, sier han.

Les også: Mener skolene ikke har nok kunnskap om rasisme

Mobbeknapp i alle fylker

Blant Arbeiderpartiets forslag er å innføre en egen mobbe- og trakasseringsknapp, men en slik knapp finnes allerede, i følge Høyre. 

– Utdanningsdirektoratet har laget en mobbeknapp som er tilgjengelig for alle fylker. Der er det også mulig for barn å selv melde fra om hendelser. Da vil fylkesmannen melde videre til skolen og det vil iverksettes pålegg om å motvirke mobbingen, sier Gudmundsen. 

Utdanningsdirektoratets mobbeknapp heter nullmobbing.no. Der får man tilgang på informasjon om hva mobbing er, hvordan man kan få hjelp til å håndtere mobbing, og foreldre, lærere og andre kan få tilgang på ressurser og støtte for å jobbe systematisk mot mobbing i sitt læringsmiljø.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen

Ikke bra nok

Solberg mener denne løsningen ikke er bra nok. Tidligere i uka trakk han frem Nordland som et eksempel på et fylke som har innført en mobbeknapp på alle sine videregående skoler.  

– Nullmobbing.no funker ikke fordi det er for generelt og for uklart hvem som har ansvar for å følge opp. Det har vært det viktigste fokuset i den mobbeknappen Nordland fylke har tatt i bruk. Det er en lavterskelmåte å melde fra om ting på, som er lett tilgjengelig og som gjør det veldig tydelig hvem som har ansvar for å følge opp. I Nordland har rektor ved skolen tre dager på seg fra det er meldt fra om noe, til å sette i gang tiltak, sier Solberg. 

Han tror Høyre står alene om å mene at det ikke trengs egne tiltak for å løse rasisme i skolegården. 

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.