Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) får ikke støtte for sitt forslag. FOTO: ARNE OVE BERGO

Horne får ikke medhold

SIER NEI: Venstre og KrF sier klart nei til regjeringens forslag om å la mor overta pappaperm-kvoten uten et kontrollregime.

Verken regjeringspartner Høyre eller samarbeidspartiene Venstre og KrF vil være med på barne- og likestillingsminister Solveig Hornes (Frp) forslag om å la mor få muligheten til å overta den ti uker lange fedrekvoten eller motsatt, uten å samtidig å følge opp med et kontrollregime.

- Ordningene kan ikke være fri for dokumentasjon og kontroll, sier Høyres Svein Harberg, som er leder av familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

 

Snikavvikling

Horne ønsker at mødre skal kunne ta over fedrekvoten kun ved å fylle ut en egenerklæring, uten dokumentasjon eller saksbehandling fra Nav.

- Vi ønsker en tillitsbasert ordning uten byråkrati og dokumentasjon, sier statsråden til Aftenposten.

Det går verken Høyre eller de andre partiene i det borgerlige samarbeidet med på.

- Det skal ikke være slik at det blir fritt fram for overføring av permisjonsukene. Vi er absolutt ikke med på noen snik-avvikling av pappapermisjonen, sier Venstre-leder Trine Skei Grande til NTB.

- Kontrollordninger må på plass for å tette igjen for eventuelt misbruk. Dette skal ikke bli noe smutthull, sier familiepolitisk talsperson Olaug Bollestad i KrF.

 

Ørstavik reagerer

Også flere i opposisjonen anser Horne sitt forslag som lite annet enn et skritt mot avvikling av fedrekvoten. Fedrekvoten ble fjernet i Danmark i 2002 og i dag tar danske menn ut mye kortere permisjon enn menn i de andre nordiske landene. Forsalget får derfor likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik til å reagere.

- Jeg frykter at forslagene til unntaksregler vil undergrave fedrekvoten, og at vi vil miste et viktig likestillingstiltak. Fedrekvoten har gitt tusenvis av fedre mer tid med barna sine, og er helt uunnværlig for likestilling i hjemmet og i arbeidslivet. Vi frykter at den positive trenden vi har sett over flere år, der menn tar ut mer permisjon, vil snu, sier Ørstavik til Dagsavisen.

oda.faremo.lindholm@dagsavisen.no