Hovedkildene til luftforurensning i norske byer er utslipp fra veitrafikken og vedfyring, konstaterer Norsk institutt for luftforskning, NILU. Værforholdene for tiden kan innebære helsefarlig luft i flere dager framover, en rekke steder i landet.

Hold pusten!

I går var det i perioder helsefarlig luft i hele 16 byer og områder av landet. Luftfaren fortsetter i dag.

 

Følgende steder var det høy luftforurensning i løpet av dagen i går, ifølge nettstedet Luftkvalitet.info, som driftes av NILU, Norsk institutt for luftforskning:

Oslo, Bærum, Stavanger, Moss, Fredrikstad, Lillehammer, Gjøvik, Hamar, Kristiansand, Grenland og Sør-Varanger.

Følgende steder var det moderat luftforurensning:

Drammen, Sarpsborg, Bergen, Lillesand og Tromsø.

Dette innebærer at en betydelig andel av Norges befolkning ble utsatt for luft som går på helsa løs. Bare i Oslo, Bærum og Stavanger bor det til sammen om lag 915.000 personer.

Les også: Har ventet 19 måneder på lovhjemmel fra Ketil Solvik-Olsen

– Betydelig helserisiko

Høy luftforurensning tilsier «betydelig helserisiko», ifølge Luftkvalitet.info.

«Helseeffekter kan forekomme hos astmatikere og personer med andre luftveissykdommer, samt alvorlige hjertekarsykdommer», heter det der.

Helserådene ved høy luftforurensning er disse:

«Barn med luftveislidelser (astma, bronkitt) og voksne med alvorlige hjertekar- eller luftveislidelser, bør redusere utendørsaktivitet og ikke oppholde seg i de mest forurensede områdene.»

Ved moderat luftforurensning kan helseeffekter «forekomme hos enkelte astmatikere og personer med andre luftveissykdommer, samt alvorlige hjertekarsykdommer.»

«Utendørsaktivitetene kan anbefales for de aller fleste, men enkelte bør vurdere sin aktivitet i områder med mye trafikk eller andre høye utslipp», er helserådene ved moderat luftforurensning.

– Luftforurensning er nå et folkehelseproblem i hele landet, konstaterer Aps Jahn Bøhler.

– Det er veldig alvorlig at kommunene ennå ikke har mulighet til å få på plass permanente lavutslippssoner, som et tiltak mot slik luftforurensning, fortsetter han.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Treffsikkert redskap

Som Dagsavisen har skrevet gjentatte ganger tidligere, lar lovhjemmelen som kommunene trenger for å opprette lavutslippssoner, vente på seg. Senest 7. november var beskjeden fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) til Dagsavisen at «vi er i en prosess med å gjennomgå høringsinnspillene og klargjøre forskriften».

– Stortinget fattet sitt første vedtak om dette så langt tilbake som 17. mars 2015, påpeker Bøhler.

– Du er fortsatt sikker på at lavutslippssoner vil bedre luftkvaliteten i Oslo og andre byer?

– Lavutslippssoner er det mest treffsikre redskapet. Det brukes i hele Europa. Bare i Tyskland er det 50 lavutslippssoner, svarer Bøhler.

Også i dag er det varslet høy luftforurensning i Oslo og andre byer. Det er så langt likevel ikke aktuelt for byrådet i Oslo med en midlertidig heving av bompengesatsene, får Dagsavisen opplyst.

Les også: Farlig luft blir lilla