Høie utelukker aldersgrenser på intensivbehandling

Den norske helsetjenesten kommer ikke til å sette aldersgrenser for intensivbehandling, sier helseminister Bent Høie (H).

Han viser til at Italia har satt en aldersgrense på 60 år for intensivbehandling.

– Slike aldersgrenser kommer vi ikke til å sette i Norge, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

– Vi tar ikke beslutninger om behandling kun ut fra alder i den norske helsetjenesten. Det har vi ikke gjort til nå, og det skal vi heller ikke gjøre framover. Alle pasienter skal bli vurdert individuelt, uansett helsetilstand, alder og diagnose, sier Høie.

Les også: Hyttekrig og hostebot: En eksplosjon av nye koronaord

Prioritert

Pasienter vil bli prioritert ut fra alvorlighet, hva som er mest effektiv behandling og de ressursene behandlingen krever. Som følge av dette vil noen pasienter vente lenger enn andre på behandling.

– Vi opplever en krevende tid der mye endrer seg, men verdigrunnlaget i helsetjenesten endrer seg ikke, sier Høie. (NTB)

Les også: Mæland: Frisører må ikke dra på hjemmebesøk