Høie ber sykehusene forberede seg på 22.000 korona-innleggelser

Helseminister Bent Høie (H) ber sykehusene forberede seg på «et middels pandemiscenario». Det innebærer 22.000 innleggelser av koronasmittede det neste året. Høie mener det trengs en folkedugnad for å bremse spredningen.

Av Johan Falnes og Bibiana Piene

Helseminister Bent Høie (H) mener det trengs en folkedugnad for å bremse spredningen.

Tirsdag var helseministeren i Stortinget for å redegjøre om utbruddet av koronavirus i Norge. Der gjorde han det klart at et hovedmål nå er å utsette starten av epidemien så lenge som mulig.

– I senere faser er målet å bremse spredningen slik at epidemikurven flater ut, at epidemien spres over en lengre periode og færre smittes totalt, sa Høie.

Helseministeren påpekte at det store flertallet ikke vil oppleve det som veldig alvorlig å få sykdommen, men at den kan ha store konsekvenser for de sårbare gruppene. Samfunnet er derfor avhengig av en dugnad i befolkningen, fastholdt Høie.

– Det handler om noe så enkelt som å vaske hendene, hoste i papirhåndkle eller albuehulen og unngå å håndhilse, sa han.

– Det skal vi alle gjøre i solidaritet med dem iblant oss som ikke vil tåle å bli smittet, og ikke minst i solidaritet med alle dem som jobber i helsetjenesten.

Les også: Så lang tid går det fra korona-smitte til symptomer i gjennomsnitt

Middels pandemiscenario

Høie viste til at Folkehelseinstituttet (FHI) har bedt helsetjenesten forberede seg på et «middels pandemiscenario». I et slikt scenario vil viruset nå bredt ut i befolkningen:

* 22.000 nordmenn kan i løpet av det kommende året bli så syke at de må innlegges på sykehus. Det kan bli snakk om 1.700 innleggelser samtidig når spredningstoppen nås.

* 5.500 kan ha behov for intensivbehandling, med 600 innleggelser samtidig på det meste.

Høie understreket at disse tallene ikke er en prognose, og at situasjonen fortsatt er uavklart.

– Men det er et scenario det anses som hensiktsmessig å planlegge for, sa Høie.

Så langt har Folkehelseinstituttet testet mer enn 3.000 personer i Norge for koronavirus. Av disse har 192 testet positivt. De fleste har milde symptomer, men seks er innlagt på sykehus.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Maks 1.400 intensivplasser

Ifølge Helsedirektoratet er mellom 400 og 450 intensivplasser i daglig bruk ved norske sykehus. I en beredskapssituasjon kan 200 ekstra plasser fremskaffes, mens 1.200–1.400 er det maksimale antallet intensivplasser i kritisk situasjon der alle tilgjengelige respiratorer tas i bruk.

– Det vil være en krevende situasjon for helse- og omsorgstjenesten, men ved å mobilisere og disponere tilgjengelige ressurser ser det ut til at tjenestene skal klare å håndtere de scenarioene Folkehelseinstituttet så langt har beskrevet, sa helseministeren.

Frykter mangel

I debatten etter redegjørelsen framholdt Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre at smittesituasjonen har avdekket alvorlig mangel på test- og beskyttelsesutstyr og nødvendige legemidler i Norge.

– Den sårbare situasjonen ble tatt opp av Arbeiderpartiet og flere andre partier så sent som i fjor. Likevel har vi erfart stor sårbarhet, sa han og etterlyste en konkret plan fra Høie.

Helseministeren varslet for sin del at nye tiltak vil bli vedtatt allerede fredag denne uka for å avverge mangel på legemidler.

Utløst beredskap

For å sikre at helsemyndighetene har tilstrekkelige virkemidler til å håndtere situasjonen, utløste regjeringen fredag fullmaktsbestemmelsene i helseberedskapsloven. Disse bestemmelsene gir hjemmel til blant annet å rekvirere, beordre personell og disponere ressursene i helse- og omsorgstjenesten.

Penger til medisinlagre

Helseministeren lover midler til å bygge opp lagre av kritiske legemidler for å demme opp for koronakrisen.

– Med en fullmakt gjennom kongelig resolusjon kan riktig refusjon fastsettes for laboratorieanalyser og legemidler, og medisinsk utstyr kan kjøpes inn selv om det ikke er budsjettmessig dekning for dette i gjeldende budsjettvedtak, sa Høie i sin redegjørelse tirsdag.

Han la også vekt på Helsedirektoratets vurdering av at finansieringen for analyser av koronavirus er for liten.

– Vi ikke kan risikere at laboratoriekapasiteten blir satt i fare. Den relevante satsen bør derfor endres snarest mulig, slo Høie fast.

– For det andre må Norge forberede seg på å bygge opp lagre av kritiske legemidler for helse- og omsorgstjenesten og sikre tilgangen til reagenser og annet medisinsk utstyr, sa helseministeren.