Høie bekymret for den norske helsemodellen

Hvis «alle» med jobb har privat helseforsikring, kan det undergrave hele den norske helsetjenesten, advarer helseminister Bent Høie (H).

 

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) har ikke selv privat helseforsikring. Det skulle tatt seg ut. Men det har nærmere 550.000 nordmenn, de aller fleste gjennom jobben.

Det er stort sett unødvendig, mener helseminister Høie.

Han mener alle i Norge allerede har lik tilgang på helsetjenester av god kvalitet, slik pasientloven krever.

– Ja, i utgangspunktet har alle det. Men det kan være en utfordring å finne fram til riktig tilbud og et behandlingssted uten ventetid, sier Høie.

–​ Så privat helseforsikring er bortkastede penger?

– I mange tilfeller, ja. Det er i alle fall grunn til å spørre seg hva en egentlig oppnår med det. Mange som kjøper forsikring betaler bare to ganger for det samme. De betaler både for helse privat og over skatteseddelen og får det samme tilbudet de ville fått uten forsikring. Det er viktig for meg at folk ikke skal oppleve at de er nødt til å ha helseforsikring for å få et tilbud de har behov for. Det skal de få offentlig, sier Høie.

Dagsavisen har gjennom flere artikler satt søkelyset på det økende antallet private helseforsikringer i Norge.

Les: 500.000 «sniker» i helsekø gjennom jobben

Bekymret

Siden 2006 er antall nordmenn med privat helseforsikring 13-doblet, ifølge tall fra Finans Norge.

Det høye antallet bekymrer helseminister Høie. For et velfungerende offentlig helsevesen med høy kvalitet er helt avhengig av at alle bidrar. Hvis en del av befolkningen slutter å stole på det offentlige, vil de etter hvert også ønske å betale mindre for det. Og det er nettopp den friske, arbeidende delen av befolkningen som har privat forsikring. De ressurssterke.

– Min bekymring er at over tid, hvis det blir sånn at alle som er i arbeid har forsikring og tror at den er deres sikkerhet hvis de får dårlig helse, så kan det endre folks oppfatning om hvorvidt de er villige til å betale over skatteseddelen. Og det vil undergrave hele vår modell, sier helseministeren.

Mellom 80 og 90 prosent av folk med helseforsikring får det gjennom jobben. Men det er feil å klandre bedrifter, mener økonom.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Vil ikke forby

Hva vil Høie så gjøre med veksten i private helseforsikringer?

– Vi kan ikke forby helseforsikringer. Men vi kan sørge for korte ventetider i det offentlige, og gi bedre informasjon til pasientene om muligheter og rettigheter, sier Bent Høie.

Og for dem som var i tvil: Private helseforsikringer er ikke god høyrepolitikk.

– Nei, det er egentlig det stikk motsatte. Vi er veldig opptatt av at vi i Norge skal ta vare på den modellen der vi betaler for helsetjenester over skatteseddelen, der en betaler etter evne og får etter behov. For å ta vare på den modellen må vi ha valgfrihet i det offentlige og lave ventetider, sier Høie.

Han mener en del av selskapene som selger helseforsikringer forsøker å svartmale en solid offentlig helsetjeneste.

– Hvilke råd har du til folk som opplever lang ventetid?

– Ta kontakt med pasientrådgivere hos helsenorge.no, så får du i veldig mange tilfeller råd om hvor du kan få behandling med like kort ventetid som private. (Eller ring 80043573, journ.anm.)

Lars West Johnsen om sitt møte hos fastlegen: Noen er likere enn andre

 

Helseforsikringer

* I dag har 549.882 nordmenn privat helseforsikring.

* Mellom 80 og 90 prosent får forsikringen betalt av arbeidsgiver.

* 58 prosenta av de spurte opplever at vi har et todelt helsevesen hvor personlig økonomi har betydning for hvor god behandling man får. Hele 81 prosent mener dette er negativt.

Kilder: Finans Norge, TNS Helsepolitisk Barometer 2018