Høie: Babcocks bakvaktordning har ikke fungert

Helseminister Bent Høie (H) ser alvorlig på at luftambulansetjenesten i Nord-Norge tidvis har vært svekket. Han er fortsatt ikke fornøyd med operatøren Babcock.

Av Anne Marjatta Gøystdal

Helseministeren møtte i Stortinget onsdag for nok en gang å redegjøre for situasjonen i luftambulansetjenesten.

Han pekte blant annet på at ordningen med bakvakt for pilotene ikke har fungert etter hensikten. For mange piloter har vært knyttet til Gardermoen, og for få har vært knyttet til basen i Nord-Norge.

De mange ekstratiltakene som er satt inn, har sørget for at beredskapen i sum har vært god, men det medfører samtidig at tjenesten blir mer kompleks, erkjente Høie.

– Jeg vil understreke at dette ikke er en optimal situasjon, sier han.

Les også: Feil på ambulansefly tvang pilot til å avbryte oppdrag

Ventet forbedring

Babcock hadde oppstartsproblemer da selskapet overtok tjenesten 1. juli i fjor. Det var stort etterslep på opplæring av piloter, og dette ble avløst av tekniske problemer med flyene.

I starten av oktober var det likevel klare forventninger om at beredskapssituasjonen var i bedring, mente Høie. Den tekniske feilen med navigasjonssystemet var løst, og opplæring var ferdig.

– Det ble derfor kommunisert både til Stortinget og i mediene at vi forventet en klar bedring i løpet av oktober, sa Høie.

Men utover høsten ble det tydelig at mangelen på piloter vedvarte. Situasjonen ble forverret av flere hendelser med tekniske problemer med flyene.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Ap ønsker statlig overtakelse

Utfordringene har fått Arbeiderpartiet til å kreve statlig overtakelse av luftambulansetjenesten. Ap-leder Jonas Gahr Støre lover i et intervju med VG at han vil prioritere dette om Ap vinner valget neste år.

Høie peker på at det er satt ned et ekspertutvalg som skal utrede ordningen, og han anklager Støre for å forhåndskonkludere.

– Det er veldig spesielt med tanke på at Arbeiderpartiet tidligere var pådriver for en slik ekspertgruppe. Det er tydelig at de ikke har interesse av å lytte til hva de mener, sier Høie til NTB.

Gruppen skal vurdere ulike modeller for fortsatt kommersiell drift, eller om ideelle aktører eller det offentlige skal overta. Høie sier han ikke vil utelukke noen av mulighetene, men avventer ekspertutvalgets gjennomgang.

Les også: Høie om ambulanseflyene i Nord-Norge: – Ikke riktig at dette var et spareanbud

Ekstraløsninger kompliserer

I begynnelsen av desember ble fire av Babcocks ti fly satt på bakken med det samme tekniske problemet som tidligere, men de er nå tilbake i tjeneste.

Julen ble deretter ble preget av sykdom blant pilotene. På et tidspunkt andre juledag var alle flyene ute av tjeneste på grunn av sykdomsforfall.

Høie sier han har forståelse for at dette har skapt uro og svekket tilliten til tjenesten blant befolkning og helsepersonell. Spesielt på bakgrunn av at uroen har pågått halvannet år.

Selv om beredskapen stort sett har vært god – tidvis over 100 prosent – har de mange ekstratiltakene bidratt til økt kompleksitet i tjenesten. Det er blant annet satt inn et ekstra jetfly i Tromsø og et av Forsvarets helikoptre skal ha base i Kirkenes fram til våren. Tiltak gir ringvirkninger for helsepersonell, flykoordineringssentralen og AMK, erkjenner Høie.

Ap: Fallitterklæring

Arbeiderpartiets helsepolitiske talskvinne Ingvild Kjerkol mener den manglende evnen Babcock har til å sørge for fullverdig tilbud på egen hånd er en fallitterklæring for regjeringen.

– Tryggheten i nord settes på spill når sykehus på vinger – for det er det luftambulansen er – ikke er i full beredskap, sa hun etter redegjørelsen i Stortinget.

Fremskrittspartiet svarer at staten ikke har noen erfaring med luftambulanse, og at partiet ikke ser noen grunn til å bygge opp et statlig eid selskap for fly og helikoptre.

Man behøver ikke være Mensa-medlem for å forstå at sykdom og tekniske problemer ikke er noe staten kan styre over, bemerker helsepolitisk talsperson Åshild Bruun-Gundersen. Hun stiller spørsmål ved Støres utspill om at tjenesten vil bli bedre om staten overtar.

– Det er mange i denne saken som har hatt politiske interesser av at Babcock ikke skal lykkes, og som har gjort nærmest hva de kan for å nettopp forhindre dette. Det er synd, ettersom alle først og fremst burde sett seg tjent med å sikre folks trygghet, sier hun.