Bemanningsbyråene får flere i jobb og bidrar til inkludering, mener administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service.

– Hindrer utenforskap

Fellesforbundet og Ap har ingen grunn til å advare mot et samarbeid mellom Nav og bemanningsbransjen, mener NHO Service-direktøren.

 

– Hvis man er opptatt av å hindre utenforskap i Norge, er det helt feil strategi å advare mot bemanningsbyråene. De er en del av løsningen for å få flere i jobb, ikke motsatt, sier administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service, som representerer brorparten av bemanningsbransjen.

Les også: – Svekker de svake

– Stakkarsliggjøring

Som Dagsavisen skrev fredag, går Fellesforbundet og Arbeiderpartiet ut mot regjeringens forslag om å styrke samarbeidet mellom bemanningsbransjen og Nav. Dersom bemanningsbyråene får en større del av ansvaret for arbeidsformidlingen, vil det undergrave det seriøse arbeidslivet og åpne for mer midlertidighet, mener de to.

– Det er dessverre de mest utsatte arbeidstakerne som jobber for bemanningsbyråene, og vi ser at de får dårlig oppfølging, sa nestleder Steinar Krogstad i Fellesforbundet til Dagsavisen før helgen.

Kritikken er utdatert, svarer Kaltenborn.

– Jeg synes ikke noe om å stakkarsliggjøre mennesker som får seg jobb gjennom bemanningsbyråer. Fellesforbundet gjør seg selv til museumsvokter når de sier at bemanningsbransjen er useriøs. Dette er noe vi jobber med kontinuerlig, og jeg trodde vi hadde kommet lenger i tilliten mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Midlertidige

Hun avviser også at bemanningsbyråene fremmer midlertidighet. Antall midlertidig ansatte har økt med 25.000 fra samme periode i fjor, skrev Dagsavisen for et par uker siden.

– Bemanningsbransjen utgjør kun én prosent av samlede årsverk i Norge, og det tallet har holdt seg stabilt, så i så fall skjer denne utviklingen ute i bedriftene, sier hun.

Krogstad i Fellesforbundet står på sin side fast ved at bemanningsbransjen er til hinder for inkludering.

– Der vi møter bemanningsbransjen, leverer de ikke vikarer. De leverer arbeidstakere som erstatter faste ansatte. Ut fra vår erfaring, ville virksomhetene investert i disse personene hvis de hadde blitt fast ansatt, men så lenge de er innleid, blir de ekskludert.