Advokat og forsvarer John Christian Elden og den den dømte sunmøringen før ankerettsaken i forbindelse med drapet på Sigrid Giskegjerde Schjetne.

Hevder han er uskyldig

ANKESAK: 38-åringen som er tiltalt for drapet på Sigrid Giskegjerde Schjetne, står fast på at det ikke var han som bortførte, drepte og dumpet 16-åringen.

Han stilte seg uforstående til tiltalen da ankebehandlingen startet i Borgarting lagmannsrett tirsdag formiddag. Mannen fra Ålesund nekter enhver befatning med handlingene som er beskrevet i titalen mot ham.

– Jeg er helt uforstående til dette, svarte 38-åringen da lagdommer Hedda Remen spurte om påstandene i tiltalen.

– Det er tydeligvis noen som har vanskelig for å skille mellom stress og psykose. Jeg var ikke psykotisk, svarte han på spørsmålet om tilregnelighet.

Aktor mener å ha bevis som hinsides tvil knytter ham til så vel bortføringen som det påfølgende drapet i starten av august 2012. Sigrid Giskegjerde Schjetne ble funnet pakket inn i blant annet en sovepose og en teltduk da hun ble funnet på Sofiemyr i Oppegård en måneds tid etter at hun forsvant fra Østensjø.

Hadde utklipp om seg selv

Før retten var satt tirsdag morgen, bladde 38-åringen i flere hefter med avisutklipp om seg selv og sin egen sak. Ett av heftene hadde tittelen «Drittsekkene bare tar, tar, tar» på omslaget.

– Helt siden saken gikk for tingretten har min klient laget sine egne teorier om hva som har skjedd. Disse utklippsbøkene knytter seg til denne letingen etter teorier, sier 38-åringens forsvarer, advokat John Christian Elden, til NTB.

Oslo tingrett konkluderte i sin dom med at mannen hadde paranoid schizofreni og dermed var utilregnelig på gjerningstidspunktet.

Tilregnelighetsspørsmålet kommer til å stå sentralt også under ankebehandlingen. To sakkyndige har under sterk tvil konkludert med at han var tilregnelig, mens en tredje sakkyndig falt ned på at han var psykotisk.

De sakkyndige har avgitt nye erklæringer etter tingrettsbehandlingen, der de opprettholder sine konklusjoner.

Foreldrene to meter bak

Bare to meter bak tiltalte i rettssalen, sitter foreldrene til Sigrid Giskegjerde Schjetne. Siden det er en jury som skal avgjøre saken når den nå går for lagmannsretten, er det ikke plass til tiltalte og pårørende på hver sin side av dommerne – slik som i tingretten og saker som behandles av meddomsrett. Derfor er tiltalte og pårørende plassert bak aktor.

Ifølge bistandsadvokat Harald Stabell opplever foreldrene det som en sterk tilleggsbelastning å gjennomgå rettssaken på nytt.

– De håper at det i denne runden skal komme flere svar på hva som skjedde med datteren deres. Tingretten ga noen nye opplysninger, blant annet at hun mest sannsynlig døde allerede det første døgnet etter bortføringen. Dette er noe de nå klamrer seg til, sier han til NTB.

Ingen bortsett fra gjerningsmannen vet nøyaktig når Sigrid ble drept, hvordan det skjedde og når hun ble dumpet på Sofiemyr. Ifølge statsadvokat Prebe er det i så måte ingenting nytt siden saken gikk for tingretten.

Mye tyder derfor på at foreldrene heller ikke denne gangen får svarene på alle spørsmålene rundt datterens dødsfall.