Klima- og miljøminister Tine Sundtoft samlet i går for første gang sitt klimaråd bestående av personer fra næringsliv, arbeidsliv, miljøbevegelsen og forskningen. FOTO: KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET

Her skal Sundtoft søke klimaråd

25 av Norges fremste menn og kvinner i næringsliv, arbeidsliv, forskning og miljøbevegelse er samlet i Tine Sundtofts klimaråd. Disse skal gi henne tyngre skyts i klimadebatten i regjeringen.

- Dette er en gjeng som kan gi meg motivasjon og tyngde inn i det daglige arbeidet. Jeg er gitt en pådrivende og koordinerende rolle i regjering, da trenger jeg spille på noe mer og ha en dialog slik at vi blir dyktige sammen, sa Sundtoft til sitt Klimaråd som for første gang møttes i går.

I alt skal 25 nøkkelpersoner fra næringslivet, miljøbevegelsen, arbeiderbevegelsen, lokalpolitikken og fra forskningen, gi klimaministeren tyngre skyts i møte med regjeringen og gi henne råd om hvordan få norsk klimapolitikk på rett kjøl.

- Du sier klimarådet skal gi deg motivasjon - er det vanskelig å nå fram i regjeringen?

- Jeg er alltid på jakt etter at sakene skal bli best mulig og her sitter det en masse mennesker med erfaring og kompetanse, sier Sundtoft til Dagsavisen.

 

Flere departementer

Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet mener klimarådet må kunne gi innspill til fem konkrete saker som kommer fra regjeringen neste år: Til våren skal regjeringen lage ny nasjonal transport plan, en ny energimelding om hvordan vi skal redusere våre utslipp skal ut på høring, en ny naturvernmelding skal på høring, statsbudsjettet for 2016, i tillegg skal regjeringen vedta Norges klimamål mot 2030, som skal rapporteres inn til FN i første halvdel av 2015. Dette er saker som berører flere departement enn Sundtofts.

- Dette er saker som berører flere departementer. Hvordan skal du få andre ministere til å lytte til innspillene fra ditt Klimaråd?

- Regjeringen hadde en klimadugnad 13. mars, og her møttes mange departementene. Av praktiske grunner kan vi ikke gjøre det hver gang. Fordi vi vil ha dialog med flest mulig, har vi lagt opp til dette. Det klima- og miljødepartementet tar med inn i regjeringen vil med andre ord være godt forankret.

- Vil det du tar med inn i regjeringen nå ha en større tyngde enn om du ikke hadde Klimarådet i ryggen?

- Jeg er opptatt av at sakene er best belyst og dette bidrar til det, sier Sundtoft.

 

Må tas på alvor

Under rådets første møte understreket flere aktører at det er viktig at de blir tatt på alvor. Dersom klimaministeren takker for gode innspill, og legger forslagene i en skuff, er det liten vits for rådsmedlemmene å bruke tida sin på rådet.

- Jeg mener rådet kan bidra med konkrete løsninger som blir implementert, ikke bare gi råd som kommer med en rapport. Vi kan bli enige om ting som kan gjennomføres og som er positivt for Norge, norske arbeidsplasser og som også er en del av klimaløsningen, sier leder av WWF, Nina Jensen.

- Vi håper at vi kan klare å satt noe papiret og som vi kan se bli gjennomført. Når det gjelder det grønne skiftet, opplever våre bedrifter at det gjelder deler av næringslivet, ikke hele. Vi vil jobbe for at hele næringslivet blir en del av det grønne skiftet, sier Vibeke Madsen i Virke.

 

Konsensus

I sin innledning til møtet sa Sundtoft at hun ser for seg at rådet møter en gang i halvåret i løpet av en toårsperiode, men at arbeidsgrupper kan jobbe ad hoc mellom møtene og komme med innspill til dagsaktuelle tema. Sundtoft utfordret rådet på om de til slutt skal ende opp med et produkt fra møtene, men understreket at hun ikke har noen forhåpninger om at rådet skal komme fram til konsensus. Frederic Hauge i Bellona mener imidlertid det er muligheter for at alt fra miljøbevegelsen til oljenæringen til klimaforskere kan enes om felles mål:

- Jeg mener det kan være interessant å se hvor mye konsensus vi kan få. Jeg tror vi kan få mye, det er mye vi kan være enige om dersom vi slutter å krangle om de siste 15 prosentene hvor vi er uenige. Jeg ser positivt på dette og mener det er en spennende mulighet framover, sier Hauge.