Terje Bjørlo og Statens vegvesen kan vise til oppsiktsvekkende resultater for utbyggingen E18 Ørje-Vinterbro. Også for selve veiprosjektet er sikkerhet et hovedmål, spesielt ved færre alvorlige møteulykker

Her skades ingen

500.000 arbeidstimer uten en eneste skade med sykefravær!

 

Det er den utrolige og svært gledelige fasiten for Statens vegvesen vedrørende arbeidet med ny motorvei mellom Ørje i Østfold og Vinterbro i Akershus, etter årets 11 første måneder.

Bedre enn Statsbygg

Forrige tirsdag omtalte Dagsavisen Statsbyggs gode ulykkesstatistikk for Campus Ås. Her har de én fraværsskade i løpet av årets ti første måneder og over 200.000 utførte arbeidstimer. Det er utrolig nok i seg selv, med tanke på at bygg- og anleggsbransjen er hjemsøkt av mange arbeidsulykker.

I fjor var det over 2.700 bygg- og anleggsarbeidere som ble skadet, ifølge Arbeidstilsynet. I tillegg er det årlig i gjennomsnitt ni ansatte i bransjen som omkommer, går det fram av tall for de seneste årene.

Statsbygg oppnår dermed sine resultater til tross for et svært dårlig utgangspunkt, men Statens vegvesen er altså likevel enda flinkere.

– Hvordan er det mulig at dere helt har unngått skader på denne milliardutbyggingen av E18 så langt i år, HMS-rådgiver Terje Bjørlo i Statens vegvesen Region Øst?

– Dette skyldes nok både HMS-arbeidet vårt og entreprenørenes fokus på det samme, svarer Bjørlo, og nevner en lang rekke krav som skal være oppfylt, i den sammenheng.

Blant annet må mye dokumentasjon om nødvendige sertifikater være på plass før arbeidere får begynne å gjøre noe som helst. Det sikrer forskriftsmessig oppsetting av stillaser, at bergsprenging skjer på en trygg måte og at maskinene som er i bruk, blir håndtert av arbeidere som er fullt ut kvalifiserte til å bruke dem. I tillegg er det omfattende møteaktivitet hvor helse, miljø, sikkerhet og arbeidsmiljø er tema. Vernerunder med entreprenørenes HMS-ansvarlige og verneombud, går man jevnlig.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Fortsatt en vei å gå

– Bygge- og anleggsnæringen har en nullvisjon for antallet skader og ulykker. Viser resultatene deres at den visjonen kan oppfylles?

– Ulykker kan unngås, men av og til er marginene små. En kjede er aldri sterkere enn det svakeste leddet, og hver arbeider gjør sine egne vurderinger. Da kan det være fort gjort å snuble feil. Det er en vei å gå ennå, svarer Bjørlo.

Samtidig påpeker han at sammenlignet med hvordan situasjonen var for få tiår siden, er det blitt veldig mye tryggere å være på jobb i Norge. På 1970-tallet var det årlig opp mot 120 personer som omkom i arbeidsulykker her til lands, viser tall fra Arbeidstilsynet.

Siden har det vært en langvarig positiv trend. Den laveste noteringen så langt fikk vi i fjor med 42 omkomne. Av disse var det seks bygg- og anleggsarbeidere.

Denne statistikken forteller likevel ikke den fulle sannheten, påpeker Bjørlo.

– Vi må også telle antallet årsverk. Det er nå langt flere yrkesaktive enn det var på 1970-tallet.

Sammenlignet med 1970 er det i dag dobbelt så mange som er i jobb, og følgelig også dobbelt så mange som kan være uheldige å skade seg eller det som verre er.

Les også: Trygg på farlig arbeidsplass