Her kuttes CO2

Hver ny elsykkel på norske veier, reduserer CO2-utslippene med mellom 50 og 200 kilo i året.

Det går fram av en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI), utarbeidet for Miljødirektoratet.

Nå er det minst 175.000 elsykler i Norge, ifølge samme rapport. Potensielt kan landets elsykler dermed bidra til årlige kutt i CO2-utslippene på mellom 8.750 og 35.000 tonn CO2.

I gjennomsnitt slapp hver nordmann ut 8,4 tonn CO2 i 2017, ifølge Norsk klimastiftelse. Elsyklene som så langt er tatt i bruk, kan dermed «nulle ut» utslippene til mellom 1.000 og 4.000 nordmenn.

Innlegg: Takk, Oslo! (Lan Marie Berg)

– Erstatter bilkjøring

– Elsyklene ser ut til å erstatte alle former for transport, både vanlig sykling, gange og bruk av kollektivtransport, men aller mest bilkjøring, forteller TØI-forsker Knut Veisten.

I den nye TØI-rapporten er det gjennomført beregninger av effekten på daglige reiser for dem som har mottatt støtte til å kjøpe elsykler. Veisten og hans forskerkollega ved TØI, Inga Margrete Ydersbond, støtter seg til to tidligere TØI-undersøkelser og også en svensk undersøkelse, når de konkluderer med at hver av dem som tar i bruk elsykkel, kan forventes å redusere CO2-utslippene med mellom 50 og 200 kilo i året.

– Vi har i vår rapport beregnet dette ut ifra en sykkelsesong på 200 dager i året. I Sverige har de kommet til at utslippsreduksjonen kan være noe høyere, fordi de har regnet med en lengre sykkelsesong enn det vi har gjort, forteller Veisten.

Gjennom Miljødirektoratets støtteordning «Klimasats», har en rekke kommuner siden 2016 fått støtte til ulike tiltak som kan stimulere til økt bruk av elsykkel. I forbindelse med arbeidet med den nye rapporten, har TØI-forskerne blant annet intervjuet dem som er ansvarlige for den kommunale elsykkelsatsingen i Alta, Arendal, Bergen, Hamar, Oslo, Steinkjer, Nord-Jæren (kommunene Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger), Skedsmo og Trondheim.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Andre fordeler

De ramser opp blant annet følgende andre fordeler ved bruk av elsykkel:

* Ofte er den raskeste framkomstmiddel på korte reiser

* Brukerne slipper å stå i bilkø, kan sykle «over alt» og ta snarveier.

* De kan slippe å lete etter gateparkering.

– Rapporten viser at elsykler er bra for klimaet, helsa og framkommeligheten, supplerer Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

– Elsyklene kan også spare kommunene, bedrifter og privatpersoner for penger, tilføyer hun.

TØI-forsker Veisten påpeker at bruken av elsykkel, som for annen sykling og gange, er avhengig at det tilrettelegges for den. I dag er det mye som bidrar til å begrense bruken, som for eksempel:

* Dårlige sykkelveinett, mangel på skilting og høye fortauskanter.

* Få trygge og gode parkeringsmuligheter.

* Mangelfullt vedlikehold av sykkelveier og sykkelfelt, særlig om vinteren og høsten.

* Byer som er bygd for bilkjøring.

Les også: Regjeringen tillater bruk av elsykler i Oslomarka

– Tilrettelegging

– Elsykler kan trenge ekstra tilrettelegging i form av sykkelveier som legger til rette for forbikjøring, trygg, tilstrekkelig stor og sentralt beliggende sykkelparkering med god framkommelighet inn og ut, helst under tak i oppvarmet rom, fortau som går i flukt med veibanen og atskilte sykkelveier, utdyper TØI-rapportens hovedforfatter Inga Margrete Ydersbond.

– Oslo har hatt en støtteordning for kjøp av elsykkel. Er det et godt klimatiltak?

– Det kan jeg verken si ja eller nei til. Men det jeg kan si er at ulike tiltak kan gjøre det gunstigere økonomisk å sykle og gå, for eksempel hvis man vrir tilrettelegging og støtte bort fra biler og parkering for biler, til bedre tilrettelegging og støtte for dem som sykler eller går. Det vil kunne ha effekt på utslippene.

Ellen Hambro ber kommunene merke seg både hva som hemmer og fremmer bruk av elsykler.

– Elsyklene kommer for fullt, og det er viktig at kommunene lager helhetlige transport- og arealplaner som inkluderer sykkelveier og sykkelparkering, sier hun.

Les også: Sykkelbyen Oslo på felgen