Opposisjonen har sett nærmere på statssekretær Jon Gunnar Pedersens (H) kundeliste, og ber ham være oppmerksom på habilitetsspørsmål. FOTO: RUNE KONGSRO/FINANSDEPARTEMENTET

Her kan han møte seg sjøl i døra

HABILITET: Finansdepartementet behandler en rekke kontroversielle saker der statssekretær Jon Gunnar Pedersens (H) gamle kunder er sentrale parter. Leder av Kontrollkomiteen, Martin Kolberg, oppfordrer Pedersen til å være oppmerksom på sin habilitet.

Pedersen har permisjon fra sin jobb som partner i et av Norges største meglerhus, Arctic Securities, som han selv var med å etablere. Oppimot 60 av Pedersens gamle kunder ble offentliggjort onsdag (se faktaboks).

På kundelisten er det flere som blir direkte berørt av saker som behandles av Finansdepartementet.

 

Les også "Klok statssekretær" på Nyemeninger.no

 

Oljeskatten

Statoil er en av dem som reagerte kraftig på regjeringens skatteendringer i vår. Friinntektssatsen i petroleumsskatten skal nemlig reduseres. Det betyr at oljeselskapene kan trekke fra mindre på skatten for utbygginger, og at de må ta en større del av regningen selv.

Statoil-sjef Helge Lund og 14 andre toppsjefer har langet ut mot endringene i en kronikk i Dagens Næringsliv. Olje- og gassindustrien håper nå å få utsatt endringen.

- I den nye regjeringens plattform legges det stor vekt på at oljeindustrien sikres stabile og forutsigbare rammevilkår. Dette er et illustrerende eksempel på det motsatte, sier Gro Brækken, administrerende direktør i Norsk olje og gass, til Stavanger Aftenblad.

 

Les også: - Nå kommer Listhaug-lista

 

- Vær oppmerksom

Alle selskapene på listen omfattes av vekstpakken som regjeringen la fram i vår. Bankene Pedersen har hatt som kunder kan han møte igjen i arbeidet med den årlige Finansmerknadsmeldingen. Gamlekunden REC er avhengig av støtteordninger for miljøteknologi, og Schibsted er berørt av hva som skjer med medie­momsen og pressestøtten.

- Dette er absolutt eksempler på saker hvor Pedersen bør være oppmerksom. Dette viser også kompleksiteten i det at han har den bakgrunnen han har. Jeg mener derfor det er prisverdig at han offentliggjør sin kundeliste, i motsetning til Brodtkorb og Listhaug, sier leder av Kontrollkomiteen, Martin Kolberg (Ap).

Han forutsetter at Finansdepartementet, hver gang det oppstår tvil, prøver habilitetsspørsmålet i departementet, eventuelt i Justisdepartementets lovavdeling. Finansdepartementet forsikrer at de er bevisst.

- Det er riktig at statssekretær Pedersen i en rekke år har hatt et bredt engasjement overfor aktører som kan bli mer eller mindre berørt av Finansdepartementets myndighetsutøvelse. Dette innebærer at spørsmål om habilitet kan oppstå i enkelte relasjoner. Vurderingen av habilitet vil måtte avgjøres ut fra en rekke momenter avhengig av den aktuelle sak. Det vil også kunne telle med i vurderingen hvor lang tid det er siden kundeforholdet besto, sier informasjonssjef Runar Malkenes i Finansdepartementet.

 

- God idé

Nestleder Michael Tetzschner (H) i Kontrollkomiteen mener listen til Pedersen ikke gir verdifull informasjon til Stortinget, men berømmer også Pedersen for åpenhet.

- Det var en god idé av Pedersen å offentliggjøre listen. Det er vanskeligere for ham å skape armlengdes avstand mellom ham og de gamle kundene, enn det er for Listhaug. Hun er en arbeidstaker som sluttet i jobben. Han er medeier i et selskap, og kundene var direkte hans, sier Tetzchner.

Kolberg er uenig:

- Denne listen gir oss innsikt i hvem han har jobbet for. Jeg er uenig i at forskjellen mellom Pedersen og Listhaug er stor. Poenget er at vi må ha åpenhet i politikken, understreker han.

sofie.prestegard@dagsavisen.no

 

Dette er noen av Pedersens nærmere 60 kunder som nå er offentliggjort. (Fem kunder er hemmelige med hjemmel i verdipapirhandelloven):

Statoil

Det norske oljeselskap

Det Norske Veritas

REC

Schibsted

Oslo Børs

SpareBank1 Gruppen

Gjensidige

DNB

Formuesforvaltning

KLP

Bank Norwegian

Posten

Pareto Bank

Statens Finansfond

Kilde: Regjeringen.no

Pedersens kunder: