WWF-sjef Nina Jensen har en liste med 19 helt konkrete krav, som også kan være kostnadsbesparende. FOTO: JOACIM JØRGENSEN

- Her kan du tjene, Siv!

BUDSJETT: WWF-sjef Nina Jensen påpeker at det kan være mange budsjettkroner å tjene på å fjerne miljøfiendtlige subsidier.

- Jeg merker meg at regjeringen har til gode å nevne klima og miljø i sin omtale av budsjettet så langt, sier generalsekretær Nina Jensen i WWF-Norge.

I en tid der «Norge AS» går så det griner er det viktig at vi legger grunnlaget for framtida, mener hun.

De har spilt en liste med 19 helt konkrete krav i forbindelse med regjeringens arbeid med statsbudsjettet.

- Her er krav som også kan være kostnadsbesparende. Det er noe jeg tenker burde appellere sterkt til Finansdepartementet og finansministeren. Ett eksempel på innsparing som kan gjøres er å fjerne de miljøfiendtlige subsidiene, sier Jensen til Dagsavisen.

 

Grønne avgifter

Blant kravene er:

* Å innføre et klimagassbudsjett

* Øke CO2-avgiften

* Øke elavgiften

* Fjerne miljøfiendtlige subsidier

Venstre har tidligere gått ut i Dagsavisen med helt tydelige krav om et grønt skatteskifte. Responsen fra Frps var hvorfor de ønsket å «gjøre livet jævlig for folk», og kritiserte bruken av pisk - med økte avgifter - framfor gulrot.

- Her trengs det en kombinasjon. Man får ikke løst klimaproblemet med kun gulrot. Et av de viktigste virkemidlene vi har er CO2-avgiften, som også kan styrke inntektssiden i statsbudsjettet.

 

Skog

På kravlisten er også én milliard til mer skogvern.

- Skogvern er det viktigste tiltaket vi kan gjøre for å ta vare på naturmangfoldet vårt, og det er også en helt sentral del av klimaløsningen. Langsiktighet og forutsigbarhet i skogvernsatsingen er også noe skognæringen og skogeierne selv etterlyser.

- I forbindelse med at regjeringen la fram sin plattform i fjor høst, ble flere i miljøbevegelsen urolig for at en skulle nedprioritere naturvern her hjemme. Hvordan er status nå, snart et år etter?

- Så langt har regjeringen videreført den styrkingen som den forrige regjeringen la opp til. Det betyr ikke at vår bekymring er dempet. Vi etterlyser en tydeligere satsing og løft på skogvern framover. Økt skogvern er også en forutsetning for skogindustrien, som har krevd styrking av skogvernet i en årrekke.

sofie.prestegard@dagsavisen.no