Stasjonsplanene: Her er kartet som viser hvor nye stasjoner er under utbygging eller planlegging, på InterCity-nettet.

Her kan det bli nye stasjoner

Flere titall byer og steder kan få nye jernbanestasjoner i årene som kommer.

 

– Jernbanedirektoratet vil nå starte arbeidet med en overordnet strategi for Hovedbanen (fra Oslo til Eidsvoll) der det må legges rammer for utvikling og eventuell etablering av nye lokaltogstasjoner. Dette gjelder blant annet Breivoll, Alna og Nyland stasjoner, opplyser Svein Horrisland, kommunikasjonssjef i Jernbanedirektoratet.

– Naturlig konsekvens

Horrisland kan også opplyse at Jernbanedirektoratet allerede er i gang med flere andre utredninger «som skal legge grunnlaget for utviklingen av jernbanen».

– I dette arbeidet står naturligvis befolkningsutvikling og framtidig markedssituasjon sentralt, og framtidig stasjonsstruktur er en naturlig konsekvens av dette, påpeker Horrisland.

Han viser i den anledning også til konseptvalgutredningen om Oslo-navet, hvor stasjoner som Elisenberg og Bislett er nevnt.

Også Intercity-utbyggingen vil kunne endre stasjonsstrukturen. Nye Holmestrand stasjon, som ligger inne i fjellet i motsetning til den gamle stasjonen inne i sentrum av byen, ble åpnet så sent som i slutten av desember.

Ytterligere 24 stasjoner på InterCity-nettet er under utbygging eller planlegging, får Dagsavisen opplyst i Bane NOR, som har ansvaret for InterCity-planleggingen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Skyldes dobbeltsporene

– Stort sett er det snakk om byer og steder som allerede har en stasjon, der dobbeltsporutbyggingen fører til at de får en ny stasjon, opplyser kommunikasajonssjef Thor Erik Skarpen i Bane NOR.

Hans oversikt omfatter blant annet Skien, Porsgrunn, Larvik og Drammen på Vestfoldbanen.

På Dovrebanen er Lillehammer og Hamar blant de aktuelle stasjonene.

På Østfoldbanen omfatter listen blant annet Ski stasjon, som kommer til å oppleve et helt annet passasjertrøkk når Follobanen står klar.

På den framtidige Ringeriksbanen omfatter planene Sundvollen, som mangler stasjon i dag.

I tillegg kommer en helt ny stasjon på Arna i forbindelse med pågående dobbeltsporutbygging på strekningen Bergen-Arna.

– Hvorvidt alle InterCity-stasjonene blir bygget på nytt eller fornyet, vil til slutt være opp til politikerne gjennom statsbudsjettet, påpeker Skarpen.

Les også: Fyllekjører bet av seg tunga

Siden 1988

Enkelte av de mulige nye stasjonene er mer etterlengtet enn andre. Allerede i 1988 startet grunneiere i den sentrale delen av Groruddalen arbeidet for å realisere Breivoll stasjon, slik at det kunne bli enklere å reise kollektivt til og fra området. I 1997 fattet Oslo bystyre vedtak om en togstasjon i området, i kommunedelplanen for Groruddalens sentrale deler.

Grunneierne har nå organisert seg i foreningen Oslo Nord, som har til formål å arbeide for næringsutvikling i Groruddalen.

I Oslo kommuneplan er utviklingen av Breivollbyen satt til perioden etter 2030. Oslo Nord mener Breivoll stasjon må på plass lenge før det.

«Det kan gi startskuddet for en trinnvis bytransformasjon på Breivoll der første skritt blir kollektivtransportbasert næringsutvikling», mener Oslo Nord.

Etter det siste årsmøtet i foreningen, arbeides det nå med et koordinert framstøt mot Bane NOR sammen med Oslo kommune, for å få bevegelse i saken, får Dagsavisen opplyst.

Lokal ekspansjon

Både lokalpolitikere og lokalt næringsliv i InterCity-kommunene har stor tro på at nye dobbeltspor med tilhørende stasjonsbygninger skal få stor positiv effekt. Holmestrand, hvor mye allerede har kommet på plass, er ikke noe unntak.

– Forholdene legges nå til rette for en sterk ekspansjon med mange nye innbyggere og en styrking av næringslivet, sier Øyvind Kvaal, styreleder i Holmestrand Næringsforening.

Områder som omfatter 1.500 ferdig regulerte boenheter står allerede klare for interesserte entreprenører og kommende innflyttere. I tillegg skal to nye marinaer og et planlagt helårs skianlegg gjøre byen mer attraktiv. Også reisetider mellom Holmestrand og Oslo på om lag 45 minutter når dobbeltsporene står klare på hele strekningen, vil sette Vestfold-byen på kartet i større grad enn hva som nå er tilfellet.

Kvaal nevner også den kommende sammenslåingen av Holmestrand, Hoff og Sande kommune til en stor kommune.

– En perfekt opplegg, sammenfatter han.

Les også: Flere tog Oslo-Stockholm